Objednávky


Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15/2017 Vyhotovenie Generel dopravného značenia Aquaplan, s.r.o.
0.00 €
18/2016 Realizácia spoločných zariadení v PPU TOPSTAV É&A s.r.o.
0.00 €
14/2017 oprava ciest TOPSTAV É&A s.r.o.
0.00 €
11/2016 Modernizácia spoločných zariadení a opatrení obce Chotín TOPSTAV É&A s.r.o.
0.00 €
10/2016 ventilátor HAGARD:HAL, spol. s r.o.
72.50 €
9/2016 tlačivá Nexf Form, spol. s r.o.
0.29 €
6/2016 výškopisné zameranie Geo-pont s.r.o.
1800.00 €
5/2016 časopis Vasárnap Redakcia Vasárnap
0.00 €
3/2016 kalibrovanie termometru TFA SK, s.r.o.
0.00 €
2/2016 energetický audit MGU s.r.o.
400.00 €
1/2016 projektová dokumentácia Ing. Beáta Sádecká
1960.00 €
9/15 Projektová dokumentácia Ing. Attila Balogh
980.00 €
8/2015 Rozbor pitnej vody Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
7/2015 projektová dokumentácia Orthotop s.r.o.
1000.00 €
6/2015 odčerpávanie zrážkovej vody Ondrej Gábor
0.00 €