Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Chotín

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Csintalan CsabaKomisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva a vodohospodárstva - člen
Obecné zastupiteľstvo - člen
Csintalan IstvánObecné zastupiteľstvo - člen
Komisia sociálna a zdravotného zabezpečenia - člen
Csintalanová HelenaChotín - Matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva
Chotín - Vydávanie rozhodnutí- individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných výherných prístrojov, vydávanie osvedčení SHR, vydávanie súpisných čísiel, osvedčovanie listín a podpisov
Chotín - Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva a vodohospodárstva
Chotín - Spracovávanie stanovísk k zámerom podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb
Chotín - Vybavovanie agend v oblasti stavebného poriadku

Telefón: 00421357886090

E-mail: helena.csintalanova@chotin.sk