Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Chotín

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Tanka Helena, Bc. Chotín - Podateľňa, projekty, verejné obstarávanie
Chotín - Sociálna agenda, správa miestnych daní, správa poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Chotín - Sociálna agenda, správa miestnych daní, správa poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Chotín - Menšie obecné služby, strava a školské potreby pre deti ohrozeného sociálnym vylúčením, evidencia platieb za nájomné byty, podateľňa

Telefón: 00421911380003

E-mail: helena.tanka@chotin.sk

Tóthová Terézia Komisia školstva, kultúry a športu - člen