Navigácia

Obsah

Školská jedáleň pri MŠ

 

Školská jedáleň pri Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa:         946 31 Chotín č. 225

Riaditeľka:    Alžbeta Makaiová

Telefón:      +421/ 0357786217