Navigácia

Obsah

Späť

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

 

Správny orgán, odbor

Oddelenie životného prostredia a správy majetku

Číslo spisu

43/2021

Dátum podania

24.2.2021

Žiadateľ, adresa

Kristián Vida , Zlatná na Ostrove 735

 

Predmet konania

Výrub 1 ks dreviny druhu topoľ

Popis konania v zmysle platnej

legislatívy

§ 47 ods. 3 zákona

Dotknuté územie a katastrálne územie

intravilán, pozemok parc.č.529/1

Dôvod podania

Na predmetnom území je plánovaná výstavby výrobnej haly.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Chotín, 946 31 Chotín č. 486, alebo elektronicky na adresu: ocu.chotin@pnet.sk v lehote 7 dní od zverejnenie t.j. do 4.3.2021.

 

Zverejnené  24.2.2021

Vyvesené: 24. 2. 2021

Dátum zvesenia: 8. 3. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť