Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 361/2023

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

 

 

 

Správny orgán, odbor

Oddelenie životného prostredia a správy majetku

Číslo spisu

361/2023

Dátum podania

22.11.2023

Žiadateľ, adresa

Július Vörös

Radvanská cesta 80, 946 32 Marcelová

Predmet konania

Výrub 4 ks dreviny druhu topoľ

Popis konania v zmysle platnej

legislatívy

§ 47 ods. 3 zákona

Dotknuté územie a katastrálne územie

intravilán, pozemok parc.č 6449 a 6451

Dôvod podania

Niektorý strom je vyschnutý, prerastený, padajú konáre. Sú nebezpečné a obávajú sa vylomenia a ohrozenia života a majetku žiadateľa.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Chotín, 946 31 Chotín č. 486, alebo elektronicky na adresu: ocu.chotin@pnet.sk v lehote 7 dní od zverejnenia t.j. do 30.11.2023.

 

 

Zverejnené  23.11.2023

 

Vyvesené: 23. 11. 2023

Dátum zvesenia: 30. 11. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť