Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Zmeny VZN 5/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území Obce Chotín na rok 2021

Vyvesené: 4. 1. 2021

Dátum zvesenia: 20. 1. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť