Navigácia

Obsah

Späť

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

 

 

Oznamujeme občanom, že sčítanie domov a bytov sa začalo 1. júna 2020 a potrvá do 12. februára 2021. Sčítanie obyvateľov sa následne bude konať od 15. februára 2021 do 30. marca 2021. Toto sčítanie bude prvé elektronické. Sčítanie prebehne z pohodlia domova a vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet či notebook alebo PC. Obyvatelia budú mať okrem webovej aplikácie k dispozícii aj mobilnú aplikáciu. Ak sa obyvateľ nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. Na obecnom úrade bude zriadené v termíne medzi 1. aprílom 2021 a 31. októbrom 2021kontaktné miesto so stacionárnym asistentom sčítania. Na území obce bude tiež pôsobiť mobilný asistent sčítania, ktorý navštívi obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada ( napr. z dôvodu imobility) tým, že zavolá na obec. V takomto prípade navštívi mobilný asistent obyvateľa doma a sčíta ho. Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1.januára 2021. Sčítanie je povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopný sa sčítať sami.

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Veríme, že sčítanie napriek aktuálnej nepriaznivej pandemickej situácii prebehne hladko a bez problémov.

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke https://www.scitanie.sk/  https://www.nepszamlalas.sk/

Informatívne video : https://vimeo.com/471290558

Najčastejšie otázky : https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Leták 

Plagát 

Dôležitá INFORMÁCIA (383.78 kB)

 

Vyvesené: 23. 12. 2020

Dátum zvesenia: 30. 4. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť