Navigácia

Obsah

Späť

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

 

 

Oznamujeme občanom, že elektronické sčítanie obyvateľov sa  konalo od 15. februára 2021 do 30. marca 2021. Ak sa obyvateľ nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. Na obecnom úrade bude zriadené v termíne medzi 1. aprílom 2021 a 31. októbrom 2021kontaktné miesto so stacionárnym asistentom sčítania. Na území obce bude tiež pôsobiť mobilný asistent sčítania, ktorý navštívi obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada ( napr. z dôvodu imobility) tým, že zavolá na obec. V takomto prípade navštívi mobilný asistent obyvateľa doma a sčíta ho. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1.januára 2021. Sčítanie je povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta od 25 do 250 eur.

V obci sa do elektronického sčítania zapojilo 88,69 % obyvateľov.

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Veríme, že sčítanie napriek aktuálnej nepriaznivej pandemickej situácii prebehne hladko a bez problémov.

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke https://www.scitanie.sk/  https://www.nepszamlalas.sk/

Informatívne video : https://vimeo.com/471290558

Najčastejšie otázky : https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Leták 

Plagát 

Dôležitá INFORMÁCIA (383.78 kB)

 

Vyvesené: 23. 12. 2020

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť