Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2022

Schválené uznesenia z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.01.2022 Stiahnuté: 29x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 29. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.01.2022 Stiahnuté: 28x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 14.03.2022 Stiahnuté: 27x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 30. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 14.03.2022 Stiahnuté: 32x | 07.04.2022

2021

Schválené uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.01.2021 Stiahnuté: 130x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.01.2021 Stiahnuté: 127x | 08.06.2022

Schválené uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 97x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 125x | 08.06.2022

Schválené uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 26.05.2021 Stiahnuté: 88x | 05.08.2021

Hlasovanie poslancov na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.05.2021 Stiahnuté: 67x | 05.08.2021

Schválené uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 19.07.2021 Stiahnuté: 79x | 05.08.2021

Hlasovanie poslancov na 23. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.07.2021 Stiahnuté: 64x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 02.08.2021 Stiahnuté: 19x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 2.8.2021 Stiahnuté: 26x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.09.2021 Stiahnuté: 20x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 25. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.09.2021 Stiahnuté: 20x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 8.11.2021 Stiahnuté: 24x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 26. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 8.11.2021 Stiahnuté: 22x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 6.12.2021 Stiahnuté: 26x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 27. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 6.12.2021 Stiahnuté: 28x | 07.04.2022

Stránka