Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2023

Schválené uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 23.01.2023 Stiahnuté: 66x | 09.06.2023

Hlasovanie poslancov na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 23.01.2023 Stiahnuté: 46x | 09.06.2023

Schválené uznesenia z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.03.2023 Stiahnuté: 50x | 09.06.2023

Hlasovanie poslancov na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.03.2023 Stiahnuté: 44x | 09.06.2023

Schválené uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 17.05.2023 Stiahnuté: 61x | 09.06.2023

Hlasovanie poslancov na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 17.05.2023 Stiahnuté: 46x | 09.06.2023

Schválené uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 19.06.2023 Stiahnuté: 7x | 23.04.2024

Hlasovanie poslancov na 6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 19.06.2023 Stiahnuté: 7x | 23.04.2024

Schválené uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.07.2023 Stiahnuté: 5x | 23.04.2024

Hlasovanie poslancov na 7. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.07.2023 Stiahnuté: 6x | 23.04.2024

Schválené uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.09.2023 Stiahnuté: 7x | 24.04.2024

Hlasovanie poslancov na 8. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.09.2023 Stiahnuté: 6x | 24.04.2024

Schválené uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 13.11.2023 Stiahnuté: 6x | 24.04.2024

Schválené uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 13.11.2023 Stiahnuté: 6x | 24.04.2024

Schválené uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 11.12.2023 Stiahnuté: 5x | 24.04.2024

Hlasovanie poslancov na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 11.12.2023 Stiahnuté: 6x | 24.04.2024

2022

Hlasovanie poslancov na 31. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.04.2022 Stiahnuté: 100x | 15.08.2022

Schválené uznesenia z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.06.2021 Stiahnuté: 111x | 15.08.2022

Hlasovanie poslancov na 32. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.06.2022 Stiahnuté: 101x | 15.08.2022

Schválené uznesenia z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.06.2022 Stiahnuté: 110x | 15.08.2022

Stránka