Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Obecné dokumenty

Daňové priznanie / Ingatlanadó Stiahnuté: 57x | 03.01.2023

Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2023 Stiahnuté: 89x | 02.01.2023

Žiadosť o prijatie dieťaťa Stiahnuté: 90x | 03.05.2022

Výzva Stiahnuté: 304x | 21.08.2018

Spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu. Stiahnuté: 317x | 05.04.2018

kúpna zmluva Stiahnuté: 438x | 31.01.2018

Zámer predaja majetku obce (206.49 kb) Stiahnuté: 290x | 15.01.2018

Zámer predaja majetku obce (271.91 kb Stiahnuté: 322x | 15.01.2018

http://obecchotin.sk/-dokumenty-na-stranke (0 b) Stiahnuté: 339x | 15.11.2017

Informácia o zadaní zákazky (126.52 kb) Stiahnuté: 363x | 15.11.2017

Ako sa chrániť pred kliešťom (945.4 kb) Stiahnuté: 480x | 15.11.2017

Ako sa chrániť pred kliešťom (3434.11 kb) Stiahnuté: 487x | 15.11.2017

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Chotín č. 1/2014 (641.48 kb) Stiahnuté: 370x | 15.11.2017

Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2014 (297.67 kb) Stiahnuté: 299x | 15.11.2017

Odpis zápisnice Miestnej volebnej komisie v Chotíne (48.11 kb) Stiahnuté: 404x | 15.11.2017

Helytötréneti album Villa Heten kiadvány (7732.5 kb) Stiahnuté: 441x | 15.11.2017

Oznámenie o strategickom dokumente " Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Zmeny a doplnky č. 1" (4189.17 kb) Stiahnuté: 1,154x | 15.11.2017

Zriaďovacia listina Obecného múzea a Lilla Galérie Chotín (398.2 kb) Stiahnuté: 280x | 15.11.2017

Štatút Obecného múzea a Lilla Galérie Chotín (203.88 kb) Stiahnuté: 375x | 15.11.2017

Organizačná štruktúra (337.63 kb) Stiahnuté: 405x | 15.11.2017

Stránka