Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2020 HZ

14 000,00 EUR

Futbalový Klub

Obec Chotín

06.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2020 HZ

550,00 EUR

Poľovnícke združenie Chotín

Obec Chotín

04.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2020 HZ

2 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Chotín

Obec Chotín

21.02.2020

Nájomná zmluva

21/2020 NZ

154,42 EUR

Zoltán Andruskó

Obec Chotín

21.02.2020

Nájomná zmluva

20/2020 NZ

177,89 EUR

Janetka Eduard

Obec Chotín

21.02.2020

Nájomná zmluva

19/2020 NZ

173,46 EUR

Ľudovít Lévai

Obec Chotín

21.02.2020

Nájomnú zmluva

18/2020NZ

171,25 EUR

Edit Sméja, Ing.

Obec Chotín

14.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003025 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR

2/2020 HZ

30 000,00 EUR

Obec Chotín

Ministerstvo vnútra SR

29.01.2020

Kúpna zmluva

6/2020KZ

171,12 EUR stosedemdesiatjeden eur dvanásť centov

Damm Point s.r.o.

Obec Chotín

27.01.2020

Kúpna zmluva

5/2020KZ

6 660,66 EUR šesťtisícšesťstošesťdesiat eur, šesťdesiatšesť centov

Gabriel Daniš a manželka

Obec Chotín

23.01.2020

Kúpna zmluva č. 11/2020

4/2020 KZ

Neuvedené

Obec Chotín

Coop Jednota Komárno? SD

08.01.2020

Zmluva o dielo

1/2020 HZ

7 080,00 EUR

AUREX spol.s.r.o.

Obec Chotín

03.01.2020

Kúpna zmluva

3/2020 KZ

Neuvedené

Obec Chotín

Lilla Púchovská

03.01.2020

Kúpna zmluva

2/2020 KZ

Neuvedené

Obec Chotín

Mirkom Plus s.r.o.

02.01.2020

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

1/2020 KZ

Neuvedené

Danubius spol. s.r.o.

Obec Chotín

06.12.2019

Dodatok

1/2019 UZ

Neuvedené

Obec Chotín

VÚB banka

19.11.2019

Zmluva o dielo

2/2019 ZD

18 071,18 EUR

Tibor Tanka

Obec Chotín

15.11.2019

Rámcová kúpna zmluva

8/2019KZ

Neuvedené

Obec Chotín

Bidfood Slovakia, s.r.o.

15.11.2019

Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku

24/2019 HZ

30,00 EUR tridsať eur

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Obec Chotín

12.11.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov a činností

23/2019 HZ

7 080,00 EUR

Rotam s.r.o.

Obec Chotín

28.10.2019

Zmluva o dielo

1/2019 ZD

4 000,00 EUR

Obec Chotín

VIPET s.r.o.

22.10.2019

Zmluva o prenájme kompostéra

17/2019 NZ

Neuvedené

Občania obce Chotín

Obec Chotín

01.10.2019

Úrazové poistenie UoZ

22/2019 HZ

12,00 EUR

Obec Chotín

Komunálna poisťovňa, a.s.

25.09.2019

Dohoda č. 19/14/054/58

21/2019 HZ

6 368,87 EUR

Obec Chotín

UPSVR Komárno

19.09.2019

Dodatok

Dodatok č.1, č.2 k Zmluve o dielo č. 11/ZO/2018

Neuvedené

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Chotín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: