Obsah

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami - § 117 zákona oberejnom obstarávaní

Súhrnná správa III. štvrťrok 2018