Obsah

Späť

OZNAM

Miestna volebná komisia v ChotínE

 

OZNAM

Miestna  volebná komisia v  Chotíne  (ďalej len volebná komisia) ako orgán príslušný podľa § 172 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len volebný zákon) oznamuje nezávislým kandidátom a politickým stranám, že si môžu prevziať rozhodnutia o registrácii  osobne na obecnom úrade u Heleny Csintalanovej.

 

 

 

V Chotíne, dňa 07.09.2022                            

 

Vyvesené: 7. 9. 2022

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť