Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente ;Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025

Obec Chotín

Obecný úrad v Chotíne

946 31 Chotín č. 486

____________________________________________________

 

 

 

 

Oznámenie

o zaslaní  oznámenie o strategickom dokumente

       „Program odpadového hospodárstva Nitrianského kraja na roky 2021-2025

 

 

Obec Chotín, 946 31 Chotín 486 ako dotknutá obec strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianského kraja na roky 2021-2025“ Vás týmto informuje, že oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle obce https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodárstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025 a na úradnej tabuli obce. Verejnosť do záverečného stanoviska strategického dokumentu môže nahliadnuť na aj na obecnom úrade,  robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.                 

 

Vyvesené: 3. 5. 2022

Dátum zvesenia: 19. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť