Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie Dodatku č.1 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku cirkevnej materskej školy  a školskej jedálne ako súčasť cirkevnej materskej školy č.16/2022 HZ

Zverejnenie Dodatku č.1 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku cirkevnej materskej školy  a školskej jedálne ako súčasť cirkevnej materskej školy č.16/2022 HZ

 

Obec Chotín v zmysle § 9aa ods.5 a 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje na pripomienkovanie zmluvy (dodatky) o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka alebo poslucháča na rok 2022 pre zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení. Návrh zmlúv (dodatkov)  sa zverejňuje najmenej 15 dní pred ich uzatvorením, každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu dodatku zmluvy týka, môže uplatniť pripomienky k návrhu zmluvy ( dodatku) v lehote desiatich dní od zverejnenia.

Zverejnené na pripomienkovanie: 22.11.2022

Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 01.12.2022 na email: ocu.chotin@pnet.sk

 

Dodatok č. 1 TU! (487.17 kB)

 

Vyvesené: 22. 11. 2022

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť