Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2021

Schválené uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.01.2020 Stiahnuté: 52x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.01.2021 Stiahnuté: 67x | 06.05.2021

Schválené uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 34x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 67x | 06.05.2021

Schválené uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 26.05.2021 Stiahnuté: 17x | 05.08.2021

Hlasovanie poslancov na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.05.2021 Stiahnuté: 10x | 05.08.2021

Schválené uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 19.07.2021 Stiahnuté: 11x | 05.08.2021

Hlasovanie poslancov na 23. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.07.2020 Stiahnuté: 11x | 05.08.2021

2020

Schválené uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.01.2020 Stiahnuté: 144x | 25.03.2020

Hlasovanie poslancov na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.01.2020 Stiahnuté: 106x | 13.08.2020

Schválené uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.04.2020 Stiahnuté: 80x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.04.2020 Stiahnuté: 77x | 13.08.2020

Schválené uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.05.2020 Stiahnuté: 97x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.05.2020 Stiahnuté: 84x | 13.08.2020

Schválené uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 13.07.2020 Stiahnuté: 92x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.07.2020 Stiahnuté: 69x | 13.08.2020

Schválené uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.07.2020 Stiahnuté: 98x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 16. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.07.2020 Stiahnuté: 77x | 13.08.2020

Schválené uznesenia zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 31.08.2020 Stiahnuté: 76x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.08.2020 Stiahnuté: 27x | 06.05.2021

Stránka