Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2013

Uznesenia z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.05.2013 Stiahnuté: 369x | 06.05.2013

Uznesenia z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 17.07.2013 Stiahnuté: 302x | 17.07.2013

Uznesenie z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 02.10.2013 Stiahnuté: 332x | 02.10.2013

Uznesenie z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 11.11.2013 Stiahnuté: 402x | 11.11.2013

Uznesenie z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 16.12.2013 Stiahnuté: 309x | 16.12.2013

2012

Uznesenie z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 11.06.2012 Stiahnuté: 292x | 11.06.2012

Uznesenie z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 8.10.2012 Stiahnuté: 398x | 08.10.2012

Uznesenie z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 5.11.2012 Stiahnuté: 297x | 05.11.2012

Uznesenie z XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 7.11.2012 Stiahnuté: 349x | 07.11.2012

Uznesenie z XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 12.12.2012 Stiahnuté: 332x | 12.12.2012

Uznesenie z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 12.03.2012 Stiahnuté: 315x | 12.03.2012

2011

Uznesenie z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 5.1.2011 Stiahnuté: 298x | 05.01.2011

Uznesenie z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 17.02.2011 Stiahnuté: 605x | 17.02.2011

Uznesenie z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 28.2.2011 Stiahnuté: 344x | 28.02.2011

Uznesenie z V. zasadnutia Obecného zastpiteľstva v Chotíne dňa 28.3.2011 Stiahnuté: 309x | 28.03.2011

Uznesenie VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 2.5.2011 Stiahnuté: 338x | 02.05.2011

Uznesenie z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 20.6.2011 Stiahnuté: 322x | 20.06.2011

Uznesenie VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 12.9.2011 Stiahnuté: 382x | 12.09.2011

Uznesenie z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 21.09.2011 Stiahnuté: 296x | 21.09.2011

Uznesenie z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 8.11.2011 Stiahnuté: 367x | 08.11.2011

Stránka