Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2021

Schválené uznesenia z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.12.2021 Stiahnuté: 76x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 28. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.12.2021 Stiahnuté: 71x | 07.04.2022

2020

Schválené uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.01.2020 Stiahnuté: 280x | 25.03.2020

Hlasovanie poslancov na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.01.2020 Stiahnuté: 229x | 13.08.2020

Schválené uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.04.2020 Stiahnuté: 219x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.04.2020 Stiahnuté: 214x | 13.08.2020

Schválené uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.05.2020 Stiahnuté: 268x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.05.2020 Stiahnuté: 213x | 13.08.2020

Schválené uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 13.07.2020 Stiahnuté: 231x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.07.2020 Stiahnuté: 174x | 13.08.2020

Schválené uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.07.2020 Stiahnuté: 210x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 16. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.07.2020 Stiahnuté: 204x | 08.06.2022

Schválené uznesenia zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 31.08.2020 Stiahnuté: 186x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.08.2020 Stiahnuté: 132x | 06.05.2021

Schválené uznesenia z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 12.10.2020 Stiahnuté: 135x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 18. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.10.2020 Stiahnuté: 126x | 06.05.2021

Schválené uznesenia z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 07.12..2020 Stiahnuté: 131x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2020 Stiahnuté: 125x | 06.05.2021

2019

Schválené uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 30.11.2018 Stiahnuté: 359x | 28.10.2019

Hlasovanie poslancov na 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.11.10.2018 Stiahnuté: 315x | 31.01.2019

Stránka