Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2021

Schválené uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 19.07.2021 Stiahnuté: 163x | 05.08.2021

Hlasovanie poslancov na 23. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.07.2021 Stiahnuté: 146x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 02.08.2021 Stiahnuté: 84x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 2.8.2021 Stiahnuté: 94x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.09.2021 Stiahnuté: 88x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 25. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.09.2021 Stiahnuté: 83x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 8.11.2021 Stiahnuté: 95x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 26. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 8.11.2021 Stiahnuté: 84x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 6.12.2021 Stiahnuté: 91x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 27. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 6.12.2021 Stiahnuté: 87x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.12.2021 Stiahnuté: 90x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 28. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.12.2021 Stiahnuté: 80x | 07.04.2022

2020

Schválené uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.01.2020 Stiahnuté: 295x | 25.03.2020

Hlasovanie poslancov na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.01.2020 Stiahnuté: 245x | 13.08.2020

Schválené uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.04.2020 Stiahnuté: 234x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.04.2020 Stiahnuté: 230x | 13.08.2020

Schválené uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.05.2020 Stiahnuté: 282x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.05.2020 Stiahnuté: 226x | 13.08.2020

Schválené uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 13.07.2020 Stiahnuté: 246x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.07.2020 Stiahnuté: 189x | 13.08.2020

Stránka