Navigácia

Obsah

Samospráva

Starosta:   Ing. FRANTIŠEK MAGYARI
Zástupca starostu:   RÓBERT RANCSÓ

Zamestnanci Obecného úradu:
HELENA CSINTALANOVÁ
Ing. SANDRA TANKA
Bc. HELENA TANKA
 
Organizačná štruktúra Obecného úradu 
 

Členovia obecného zastupiteľstva:   

Obecný kontrolór: 

Komisia školstva, kultúry a športu: 

Komisia ochrany verejného poriadku,  životného prostredia, poľnohospodárstva a vodohospodárstva:

Komisia finančná, výstavby, majetkoprávna a investičná:

Komisia  ochrany verejného záujmu a na prešetrenie sťažností: 

Komisia sociálna a zdravotného zabezpečenia: