Navigácia

Obsah

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 0x | 19.04.2024

Matričné tlačivá

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 229x | 26.03.2020

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 259x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie matričného dokladu Stiahnuté: 214x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev Stiahnuté: 208x | 26.03.2020

Bytové tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 263x | 26.03.2020

Obnovenie žiadosti o prenájom bytu Stiahnuté: 255x | 26.03.2020

Potvrdenie - záväzky Stiahnuté: 299x | 26.03.2020

Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu Stiahnuté: 290x | 26.03.2020

Žiadosť o prenájom bytu Stiahnuté: 340x | 26.03.2020

Stavebné tlačivá

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 256x | 26.03.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 227x | 26.03.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 278x | 26.03.2020

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 250x | 26.03.2020

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 237x | 26.03.2020

Vyhlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 250x | 26.03.2020

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 239x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení Stiahnuté: 250x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 235x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby – „Informačné, reklamné a propagačné zariadenia“ Stiahnuté: 256x | 26.03.2020

Stránka