Navigácia

Obsah

 

 

 

 

 

 

Matričné tlačivá

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 57x | 26.03.2020

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 65x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie matričného dokladu Stiahnuté: 51x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev Stiahnuté: 52x | 26.03.2020

Bytové tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 55x | 26.03.2020

Obnovenie žiadosti o prenájom bytu Stiahnuté: 56x | 26.03.2020

Potvrdenie - záväzky Stiahnuté: 57x | 26.03.2020

Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu Stiahnuté: 52x | 26.03.2020

Žiadosť o prenájom bytu Stiahnuté: 66x | 26.03.2020

Stavebné tlačivá

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 58x | 26.03.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 59x | 26.03.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 64x | 26.03.2020

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 57x | 26.03.2020

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 55x | 26.03.2020

Vyhlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 57x | 26.03.2020

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 53x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení Stiahnuté: 55x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 55x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby – „Informačné, reklamné a propagačné zariadenia“ Stiahnuté: 56x | 26.03.2020

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 65x | 26.03.2020

Stránka