Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.06.2019

Kúpna zmluva

8/2019 KZ

105 840,00 EUR

Obec Chotín

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

06.06.2019

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

15/2019 HZ

Neuvedené

Obec Chotín

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

31.05.2019

Zmluva o dielo

14/2019 HZ

6 408,00 EUR

Obec Chotín

ZEERTS, s.r.o.

13.05.2019

Nájomná zmluva

12/2019NZ

159,20 EUR stopäťdesiatdeväťeur dvadsaťcentov

Barnabáš Tanka

Obec Chotín

07.05.2019

Zmluva č. 149 375

13/2019 HZ

1 400,00 EUR

Obec Chotín

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

07.05.2019

Zmluva o bežnom účte

12/2019 HZ

Neuvedené

VÚB banka

Obec Chotín

30.04.2019

Dohoda o zmene zmluvy o službách č. 063/2015/Za zo dňa 15.01.2016

11/2019 HZ

Neuvedené

LOYAL SERVICE, spol. s.r.o.

Obec Chotín

29.04.2019

Zmluva o vykonávaní funkcie OLH

10/2019 HZ

63,68 EUR šesťdesiattri eur šesťdesiatosem centov

Zoltán Fekete

Obec Chotín

25.04.2019

Dodatok ku kúpnej zmluve

7/2019 KZ

Neuvedené

Zoltán Fekete

Obec Chotín

11.04.2019

Dodatok č. 2 k zmluve č. 384/2013

11/2019NZ

1 302,26 EUR jedentisíctristodva eur dvadsťšesť centov

Tünde Szabó SHR

Obec Chotín

12.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

9/2019 HZ

2 000,00 EUR dvetisíc uéur

Pingpong Klub

Obec Chotín

11.03.2019

Kúpna zmluva

6/2019 KZ

22,32 EUR dvadsaťdva eur tridsaťdva centov

Zoltán Fekete

Obec Chotín

07.03.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

8/2019 HZ

Neuvedené

Západoslovenská distribučná

Obec Chotín

01.03.2019

Zmluva o výpožičke

7/2019HZ

Neuvedené

Lucza Tivadar

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

10/2019 NZ

173,46 EUR

Lévai Ľudovít

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

9/2019 NZ

177,89 EUR

Janetka Eduard

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

8/2019 NZ

174,57 EUR

Csintalan Imrich

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

7/2019 NZ

171,25 EUR

Gál Gabriel

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

6/2019 NZ

163,50 EUR

Hozsváková Helena

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

5/2019 NZ

174,57 EUR

Kužela Jaroslav

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

4/2019 NZ

177,89 EUR

Ladislav Kubovič

Obec Chotín

22.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2019 HZ

550,00 EUR päťstopäťdesiat

Poľovnícke združenie

Obec Chotín

13.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

5/2019 HZ

14 000,00 EUR štrnásťtisíc

Futbalový Klub

Obec Chotín

06.02.2019

Kúpna Zmluva

5/2019 KZ

Neuvedené

Lilla Púchovská

Obec Chotín

06.02.2019

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

4/2019 KZ

Neuvedené

Danubius spol. s.r.o.

Obec Chotín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: