Navigácia

Obsah

Chotínske piesky

Chotínske piesky

Chotínske piesky

Unikátne prírodné dedičstvo obce Chotín

V katastri obce Chotín môžete nájsť unikátne spoločenstvá európskeho významu. Sú nimi spoločenstvá vnútrozemských pieskov, ktoré patria k najviac ohrozeným biotopom. Predstavujú prioritné biotopy Európskej únie, na ktorých sa vyskytujú mnohé ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Nachádzajú sa v NPR Chotínske piesky, ktorá je od roku 2004 zároveň aj územím európskeho významu Chotínske piesky.

Spoločenstvá vnútrozemských pieskov boli v minulosti na mnohých lokalitách zničené. Tie, ktoré sa zachovali, sú v nepriaznivom stave a hrozí im tiež zánik. Negatívny vplyv malo na ne intenzívne poľnohospodárstvo a zánik pastvy, dôsledkom čoho začali tieto spoločenstvá zarastať burinami a drevinami. Hrozbu predstavuje aj šírenie nepôvodných druhov, hlavne agátu a pajaseňa. Mnohé pieskové duny boli  zničené aj ťažbou piesku.

Tieto hrozby neušetrili ani Chotínske piesky. Stále tu však môžeme obdivovať žlto kvitnúci nátržník piesočný, drobné jemné súkvetia gypsomilky metlinatej, či objavovať vzácne druhy koníkov, motýľov či iného hmyzu. Ich prežitie do budúcnosti však závisí od toho, ako sa dokážeme spoločne o túto lokalitu postarať.

O tom, čo všetko rastie a žije na Chotínskych pieskoch, čo túto lokalitu ohrozuje a prečo je potrebné ju chrániť, ako aj to, ako zabezpečiť ochranu týmto spoločenstvám, nájdete v informačnom liste, ktorý si môžete otvoriť v priloženom odkaze či už v slovenskej alebo maďarskej verzii. (potrebné pripojiť pdf. prílohu Informačný list Chotínske piesky)

Pokiaľ by ste sa chceli dozvedieť viac o lokalitách na Podunajsku, kde sú rozšírené vzácne spoločenstvá  pieskov, navštívte webovú stránku: www.perlypodunajska.sk.

INFORMAČNÝ LIST Chotíne si môžete pozrieť tu!


Vytvorené: 28. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 11. 2017 10:52
Autor: Správce Webu