Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
17.07.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2018 Vecné bremeno

1 700,00 EUR

Obec Chotín

Dušan, Zoltán , Ádám Macho

17.07.2018

Kúpna zmluva

6/2018 KZ

14 700,00 EUR

Obec Chotín

Elek a Lýdia Pákozdi

16.07.2018

Zmluva o dielo

8/2018 HZ

12 506,40 EUR

Obec Chotín

ZEERTS, s.r.o.

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej ososby

7/2018 HZ

54,00 EUR

Obec Chotín

osobnyudaj.sk, s.r.o.

22.06.2018

Zmluva o dielo na stavebné práce

6/2018 HZ

6 850,80 EUR

Obec Chotín

Skill Build s.r.o.

18.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR

5/2018 HZ

648,00 EUR

Obec Chotín

Galileo Corporation s.r.o.

01.06.2018

Nájomná zmluva

4/2018 NZ

1 432,10 EUR

Peter Vörös - Galéria Presso Plus

Obec Chotín

01.06.2018

Nájomná zmluva

3/2018/ NZ

1 007,00 EUR

Zsolt Tóth

Obec Chotín

22.05.2018

Dodatok č.1

2/1/2017 HZ

Nincs megadva

Obec Chotín

Ministerstvo životného prostredia SR

06.04.2018

Zmluva o dielo č. 1ZD/2018

20/2018 HZ

4 200,00 EUR

Obec Chotín

Arrow Business Consulting s.r.o.

21.03.2018

Dodatok č. 1

5/2018 KZ

Nincs megadva

Róbert Téglás

Obec Chotín

23.02.2018

Kúpna zmluva na pozemok

4/2018 KZ

210,18 EUR

Herbert Blümel

Obec Chotín

21.02.2018

Kúpna zmluva na predaj pozemku

3/2018 KZ

119,04 EUR

Didier Jean Hagelstein

Obec Chotín

21.02.2018

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

19/2018 HZ

Nincs megadva

Obec Chotín

ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka

21.02.2018

Nájomná zmluva na pozemok

2/2018 NZ

150,63 EUR

Ondrej Gábor SHR

Obec Chotín

19.02.2018

Prenájom bytu 543/3

1/2018 NZ

165,84 EUR

Ján Marcinkó

Obec Chotín

07.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

18/2018 HZ

450,00 EUR

Poľovnícke združenie

Obec Chotín

07.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

17/2018 HZ

12 000,00 EUR

Futbalový Klub

Obec Chotín

06.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

16/2018 HZ

400,00 EUR

SZTP ZO Chotín

Obec Chotín

06.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

15/2018 HZ

1 750,00 EUR

Pingpong Klub

Obec Chotín

06.02.2018

Kúpna zmluva

2/2018 KZ

158,10 EUR

Gabriel Ďurčovič

Obec Chotín

31.01.2018

Kúpna zmluva

1/2018 KZ

1 143,90 EUR

Róbert Téglás

Obec Chotín

31.01.2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

13/2018 HZ

Nincs megadva

Obec Chotín

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

31.01.2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

12/2018 HZ

Nincs megadva

Obec Chotín

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

31.01.2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

11/2018 HZ

Nincs megadva

Obec Chotín

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: