Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
11.10.2018

Zmluva o dielo

18/2018 HZ

60 198,90 EUR

Obec Chotín

MARO, s.r.o.

03.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

16/2018 HZ

38 000,00 EUR

Obec Chotín

Úrad vlády Slovenskej republiky

27.09.2018

Zmluva o dielo

17/2018 HZ

250,00 EUR

Podunajské múzeum v Komárne

Obec Chotín

14.09.2018

Zmluvy o dielo č. 13/2018

13/2018

29 858,40 EUR

Obec Chotín

ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.

06.09.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci a propagácii

14/2018 HZ

200,00 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Chotín

06.09.2018

Zmluva o sponzorstve

15/2018 HZ

500,00 EUR

András Fazekas- DERES

Obec Chotín

06.09.2018

Zmluva o dielo č. 11/ZO/2018

12/2018 HZ

277 200,00 EUR

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Chotín

17.07.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2018 Vecné bremeno

1 700,00 EUR

Obec Chotín

Dušan, Zoltán , Ádám Macho

17.07.2018

Kúpna zmluva

6/2018 KZ

14 700,00 EUR

Obec Chotín

Elek a Lýdia Pákozdi

16.07.2018

Zmluva o dielo

8/2018 HZ

12 506,40 EUR

Obec Chotín

ZEERTS, s.r.o.

29.06.2018

podpora športu

10/2018 HZ

1 700,00 EUR

Obec Chotín

Nitriansky samosprávny kraj

29.06.2018

Podpora kultúry

9/2018 HZ

500,00 EUR

Obec Chotín

Nitriansky samosprávny kraj

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej ososby

7/2018 HZ

54,00 EUR

Obec Chotín

osobnyudaj.sk, s.r.o.

22.06.2018

Zmluva o dielo na stavebné práce

6/2018 HZ

6 850,80 EUR

Obec Chotín

Skill Build s.r.o.

18.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR

5/2018 HZ

648,00 EUR

Obec Chotín

Galileo Corporation s.r.o.

01.06.2018

Nájomná zmluva

4/2018 NZ

1 432,10 EUR

Peter Vörös - Galéria Presso Plus

Obec Chotín

01.06.2018

Nájomná zmluva

3/2018/ NZ

1 007,00 EUR

Zsolt Tóth

Obec Chotín

22.05.2018

Dodatok č.1

2/1/2017 HZ

Nincs megadva

Obec Chotín

Ministerstvo životného prostredia SR

16.05.2018

Zmluva o humanitárnej zbierke použitý textílií, odevu a obuvi

21/2018 HZ

Nincs megadva

Humana People to People Slovakia o.z.

Obec Chotín

06.04.2018

Zmluva o dielo č. 1ZD/2018

20/2018 HZ

4 200,00 EUR

Obec Chotín

Arrow Business Consulting s.r.o.

21.03.2018

Dodatok č. 1

5/2018 KZ

Nincs megadva

Róbert Téglás

Obec Chotín

23.02.2018

Kúpna zmluva na pozemok

4/2018 KZ

210,18 EUR

Herbert Blümel

Obec Chotín

21.02.2018

Kúpna zmluva na predaj pozemku

3/2018 KZ

119,04 EUR

Didier Jean Hagelstein

Obec Chotín

21.02.2018

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

19/2018 HZ

Nincs megadva

Obec Chotín

ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka

21.02.2018

Nájomná zmluva na pozemok

2/2018 NZ

150,63 EUR

Ondrej Gábor SHR

Obec Chotín

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: