Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.08.2020

Zmluva o výpožičke a darovacia zmluva

11/2020 HZ

Neuvedené

Alexandra Nagyová

Obec Chotín

03.08.2020

Nájomná zmluva

28/2020 NZ

100,00 EUR

András Fazekas- DERES

Obec Chotín

03.08.2020

Nájomná zmluva

27/2020 NZ

100,00 EUR

Ondrej Gábor SHR

Obec Chotín

03.08.2020

Nájomná zmluva

26/2020 NZ

100,00 EUR

Tünde Szabó SHR

Obec Chotín

20.07.2020

Zmluva o dielo

11/2020 ZD

14 549,57 EUR

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.

Obec Chotín

14.07.2020

Nájomná zmluva

25/2020 NZ

175,57 EUR

Peter Židek

Obec Chotín

10.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

10/2020 HZ

2 220,00 EUR

Obec Chotín

Audítorská znalecká spoločnosť, s r.o.

05.06.2020

Zmluva o dielo

4/2020 ZD

11 772,83 EUR

Obec Chotín

Zoltán Sebők

29.05.2020

Zámenná zmluva

9/2020 HZ

1 454,52 EUR

Ondrej Gábor

Obec Chotín

27.05.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu

8/2020HZ

2 000,00 EUR

Pingpong Klub

Obec Chotín

25.05.2020

Zmluva o výpožičke

7/2020 HZ

Neuvedené

Futbalový Klub

Obec Chotín

14.05.2020

Zmluva o dielo

3/2020 ZD

5 365,18 EUR

Obec Chotín

Ladislav Kuczman GRANDIFLORA - ZÁHRADNÍCTVO

13.05.2020

Nájomná zmluva

25/2020NZ

50,00 EUR päťdesiat eur

ChemUnios.r.o.

Obec Chotín

30.04.2020

Nájomná zmluva

24/2020NZ

29,73 EUR

STORK Slovakia s.r.o.

Obec Chotín

29.04.2020

Zmluva o dielo č. 02/04/2020

1/2020 ZD

32 347,45 EUR

Stabac spol, s r.o.

Obec Chotín

28.04.2020

Nájomná zmluva

23/2020 NZ

162,52 EUR

Tamás Kosdi

Obec Chotín

13.03.2020

Nájomná zmluva

22/2020 NZ

1 200,00 EUR tisícdvesto

Štefan Piciny

Obec Chotín

09.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

6/2020 HZ

650,00 EUR šesťstopäťdesiat eur

SZTP ZO Chotín

Obec Chotín

06.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2020 HZ

14 000,00 EUR

Futbalový Klub

Obec Chotín

06.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2020 HZ

550,00 EUR

Poľovnícke združenie Chotín

Obec Chotín

04.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2020 HZ

2 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Chotín

Obec Chotín

21.02.2020

Nájomná zmluva

21/2020 NZ

154,42 EUR

Zoltán Andruskó

Obec Chotín

21.02.2020

Nájomná zmluva

20/2020 NZ

177,89 EUR

Janetka Eduard

Obec Chotín

21.02.2020

Nájomná zmluva

19/2020 NZ

173,46 EUR

Ľudovít Lévai

Obec Chotín

21.02.2020

Nájomnú zmluva

18/2020NZ

171,25 EUR

Edit Sméja, Ing.

Obec Chotín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: