Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.09.2019

Darovacia zmluva

20/2019HZ

100,00 EUR jednosto

ókaiho nadácia - Jókai alapítvány

Obec Chotín

04.09.2019

Nájomná zmluva

16/2019 NZ

159,20 EUR stopäťdesiat deväť eur dvadsať centov

Zsolt Kováč

Obec Chotín

28.08.2019

Zmluva č. 134487 08U03

19/2019 HZ

110 000,00 EUR

Obec Chotín

Environmentálny fond

21.08.2019

Zmluva o výpožičke a darovacia zmluva

18/2019/HZ

Neuvedené

František Váradi

Obec Chotín

12.08.2019

Zmluva o výpožičke

17/2019HZ

Neuvedené

Futbalový Klub

Obec Chotín

26.07.2019

Kúpna zmluva

9/2019 KZ

8 880,00 EUR

Obec Chotín

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

23.07.2019

Nájomná zmluva

15/2019 NZ

166,82 EUR stošesťdesiatšesť eur osemdesiatdva centov

Kriastián Szabó

Obec Chotín

22.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

16/2019 HZ

14 000,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

10.07.2019

Nájomná zmluva

14/2019/NZ

163,50 EUR stošesťdesiattripäťdesiat

Ladislav Kyšucký

Obec Chotín

10.07.2019

Nájomná zmluva

13/2019/NZ

174,57 EUR stosedemdesiatštyri, 54 cent

Peter Židek

Obec Chotín

27.06.2019

Kúpna zmluva

8/2019 KZ

105 840,00 EUR

Obec Chotín

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

06.06.2019

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

15/2019 HZ

Neuvedené

Obec Chotín

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

31.05.2019

Zmluva o dielo

14/2019 HZ

6 408,00 EUR

Obec Chotín

ZEERTS, s.r.o.

13.05.2019

Nájomná zmluva

12/2019NZ

159,20 EUR stopäťdesiatdeväťeur dvadsaťcentov

Barnabáš Tanka

Obec Chotín

07.05.2019

Zmluva č. 149 375

13/2019 HZ

1 400,00 EUR

Obec Chotín

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

07.05.2019

Zmluva o bežnom účte

12/2019 HZ

Neuvedené

VÚB banka

Obec Chotín

30.04.2019

Dohoda o zmene zmluvy o službách č. 063/2015/Za zo dňa 15.01.2016

11/2019 HZ

Neuvedené

LOYAL SERVICE, spol. s.r.o.

Obec Chotín

29.04.2019

Zmluva o vykonávaní funkcie OLH

10/2019 HZ

63,68 EUR šesťdesiattri eur šesťdesiatosem centov

Zoltán Fekete

Obec Chotín

25.04.2019

Dodatok ku kúpnej zmluve

7/2019 KZ

Neuvedené

Zoltán Fekete

Obec Chotín

11.04.2019

Dodatok č. 2 k zmluve č. 384/2013

11/2019NZ

1 302,26 EUR jedentisíctristodva eur dvadsťšesť centov

Tünde Szabó SHR

Obec Chotín

12.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

9/2019 HZ

2 000,00 EUR dvetisíc uéur

Pingpong Klub

Obec Chotín

11.03.2019

Kúpna zmluva

6/2019 KZ

22,32 EUR dvadsaťdva eur tridsaťdva centov

Zoltán Fekete

Obec Chotín

07.03.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

8/2019 HZ

Neuvedené

Západoslovenská distribučná

Obec Chotín

01.03.2019

Zmluva o výpožičke

7/2019HZ

Neuvedené

Lucza Tivadar

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

10/2019 NZ

173,46 EUR

Lévai Ľudovít

Obec Chotín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: