Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

9/2019 HZ

2 000,00 EUR dvetisíc uéur

Pingpong Klub

Obec Chotín

11.03.2019

Kúpna zmluva

6/2019 KZ

22,32 EUR dvadsaťdva eur tridsaťdva centov

Zoltán Fekete

Obec Chotín

07.03.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

8/2019 HZ

Neuvedené

Západoslovenská distribučná

Obec Chotín

01.03.2019

Zmluva o výpožičke

7/2019HZ

Neuvedené

Lucza Tivadar

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

10/2019 NZ

173,46 EUR

Lévai Ľudovít

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

9/2019 NZ

177,89 EUR

Janetka Eduard

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

8/2019 NZ

174,57 EUR

Csintalan Imrich

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

7/2019 NZ

171,25 EUR

Gál Gabriel

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

6/2019 NZ

163,50 EUR

Hozsváková Helena

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

5/2019 NZ

174,57 EUR

Kužela Jaroslav

Obec Chotín

28.02.2019

nájomná zmluva

4/2019 NZ

177,89 EUR

Ladislav Kubovič

Obec Chotín

22.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2019 HZ

550,00 EUR päťstopäťdesiat

Poľovnícke združenie

Obec Chotín

13.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

5/2019 HZ

14 000,00 EUR štrnásťtisíc

Futbalový Klub

Obec Chotín

06.02.2019

Kúpna Zmluva

5/2019 KZ

Neuvedené

Lilla Púchovská

Obec Chotín

06.02.2019

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

4/2019 KZ

Neuvedené

Danubius spol. s.r.o.

Obec Chotín

06.02.2019

Kúpna zmluva

3/2019 KZ

Neuvedené

Obec Chotín

Mirkom Plus s.r.o.

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2019 HZ

500,00 EUR päťsto

SZTP ZO Chotín

Obec Chotín

06.02.2019

Kúpna zmluva

2/2019 KZ

1 316,88 EUR tisíctristošestnásť eur osemdesiatosem centov

Patrícia Nagyová

Obec Chotín

05.02.2019

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

3/2019 HZ

3,45 EUR

Obec Chotín

Lindström s.r.o.

05.02.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2/2019 HZ

Neuvedené

Obec Chotín

ZSE Energia a.s.

31.01.2019

Nájomná zmluva

3/2019/ NZ

144,46 EUR stoštyridsťštyri eur 46 centov

Peter Kálazi

Obec Chotín

17.01.2019

Dohoda o náhrade vlastníkov

1/2019 HZ

2 199,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Chotín

03.01.2019

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 28.08.2017

2/2019/NZ - Dodatok 1

Neuvedené

Csaba Jalsovszki

Obec Chotín

02.01.2019

Kúpna zmluva

1/2019 KZ

Neuvedené

Obec Chotín

Coop Jednota Komárno? SD

02.01.2019

Nájomná zmluva

1/2019/NZ

137,23 EUR stotridsaťsedem EUR dvadsaťtri centov

Dominik Ruháš,

Obec Chotín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: