Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.01.2019

Nájomná zmluva

3/2019/ NZ

144,46 EUR stoštyridsťštyri eur 46 centov

Peter Kálazi

Obec Chotín

17.01.2019

Dohoda o náhrade vlastníkov

1/2019 HZ

2 199,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Chotín

03.01.2019

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 28.08.2017

2/2019/NZ - Dodatok 1

Neuvedené

Csaba Jalsovszki

Obec Chotín

02.01.2019

Kúpna zmluva

1/2019 KZ

Neuvedené

Obec Chotín

Coop Jednota Komárno? SD

02.01.2019

Nájomná zmluva

1/2019/NZ

137,23 EUR stotridsaťsedem EUR dvadsaťtri centov

Dominik Ruháš,

Obec Chotín

21.12.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

21/2018 HZ

44 460,00 EUR

Obec Chotín

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

18.12.2018

Zmluva o grantovom účte

20/2018 HZ

Neuvedené

Obec Chotín

Prima banka Slovensko, a.s.

10.12.2018

Nájomná zmluva

6/2018 NZ

165,84 EUR

Dávid Zajos

Obec Chotín

02.11.2018

Kúpna zmluva

9/2018 KZ

186,00 EUR stoosemdesiatšesť

Eva Gál

Obec Chotín

31.10.2018

Zmluva o dielo

19/2018 HZ

8 399,32 EUR

Obec Chotín

IP BUILD s.r.o.

31.10.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

8/2018 KZ (budúca)

65 882,88 EUR šesťdesiatpäť tisíc sedemstoosemdesiatdva eur osemdesiatosem centov

VIPET s.r.o.

Obec Chotín

31.10.2018

Nájomná zmluva

5/2018 NZ

95,76 EUR deväťdesiatpäť eur sedemdesiatšesť centov

VIPET s.r.o.

Obec Chotín

31.10.2018

Dodatok č. 1

1/2018 -1- Vecné bremeno

Neuvedené

Obec Chotín

Dušan, Zoltán , Ádám Macho

29.10.2018

Kúpna zmluva

7/2018 KZ

6 000,00 EUR

Gergely Sipos, Klaudia Sipos

Obec Chotín

11.10.2018

Zmluva o dielo

18/2018 HZ

60 198,90 EUR

Obec Chotín

MARO, s.r.o.

03.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

16/2018 HZ

38 000,00 EUR

Obec Chotín

Úrad vlády Slovenskej republiky

27.09.2018

Zmluva o dielo

17/2018 HZ

250,00 EUR

Podunajské múzeum v Komárne

Obec Chotín

14.09.2018

Zmluvy o dielo č. 13/2018

13/2018

29 858,40 EUR

Obec Chotín

ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.

06.09.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci a propagácii

14/2018 HZ

200,00 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Chotín

06.09.2018

Zmluva o sponzorstve

15/2018 HZ

500,00 EUR

András Fazekas- DERES

Obec Chotín

06.09.2018

Zmluva o dielo č. 11/ZO/2018

12/2018 HZ

277 200,00 EUR

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Chotín

17.07.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2018 Vecné bremeno

1 700,00 EUR

Obec Chotín

Dušan, Zoltán , Ádám Macho

17.07.2018

Kúpna zmluva

6/2018 KZ

14 700,00 EUR

Obec Chotín

Elek a Lýdia Pákozdi

16.07.2018

Zmluva o dielo

8/2018 HZ

12 506,40 EUR

Obec Chotín

ZEERTS, s.r.o.

29.06.2018

podpora športu

10/2018 HZ

1 700,00 EUR

Obec Chotín

Nitriansky samosprávny kraj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: