Navigácia

Obsah

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 15x | 19.04.2024

Matričné tlačivá

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 246x | 26.03.2020

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 277x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie matričného dokladu Stiahnuté: 234x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev Stiahnuté: 224x | 26.03.2020

Bytové tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 280x | 26.03.2020

Obnovenie žiadosti o prenájom bytu Stiahnuté: 274x | 26.03.2020

Potvrdenie - záväzky Stiahnuté: 319x | 26.03.2020

Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu Stiahnuté: 301x | 26.03.2020

Žiadosť o prenájom bytu Stiahnuté: 360x | 26.03.2020

Stavebné tlačivá

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 269x | 26.03.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 236x | 26.03.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 289x | 26.03.2020

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 265x | 26.03.2020

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 250x | 26.03.2020

Vyhlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 262x | 26.03.2020

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 252x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení Stiahnuté: 264x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 246x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby – „Informačné, reklamné a propagačné zariadenia“ Stiahnuté: 269x | 26.03.2020

Stránka