Navigácia

Obsah

 

 

 

 

 

 

Matričné tlačivá

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 218x | 26.03.2020

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 249x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie matričného dokladu Stiahnuté: 204x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev Stiahnuté: 201x | 26.03.2020

Bytové tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 254x | 26.03.2020

Obnovenie žiadosti o prenájom bytu Stiahnuté: 246x | 26.03.2020

Potvrdenie - záväzky Stiahnuté: 278x | 26.03.2020

Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu Stiahnuté: 280x | 26.03.2020

Žiadosť o prenájom bytu Stiahnuté: 327x | 26.03.2020

Stavebné tlačivá

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 249x | 26.03.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 218x | 26.03.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 264x | 26.03.2020

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 240x | 26.03.2020

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 223x | 26.03.2020

Vyhlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 239x | 26.03.2020

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 230x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení Stiahnuté: 243x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 227x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby – „Informačné, reklamné a propagačné zariadenia“ Stiahnuté: 245x | 26.03.2020

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 272x | 26.03.2020

Stránka