Navigácia

Obsah

 

 

 

 

 

 

Matričné tlačivá

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 120x | 26.03.2020

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 140x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie matričného dokladu Stiahnuté: 110x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev Stiahnuté: 105x | 26.03.2020

Bytové tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 138x | 26.03.2020

Obnovenie žiadosti o prenájom bytu Stiahnuté: 134x | 26.03.2020

Potvrdenie - záväzky Stiahnuté: 132x | 26.03.2020

Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu Stiahnuté: 137x | 26.03.2020

Žiadosť o prenájom bytu Stiahnuté: 151x | 26.03.2020

Stavebné tlačivá

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 134x | 26.03.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 128x | 26.03.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 139x | 26.03.2020

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 127x | 26.03.2020

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 123x | 26.03.2020

Vyhlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 125x | 26.03.2020

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 119x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení Stiahnuté: 126x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 123x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby – „Informačné, reklamné a propagačné zariadenia“ Stiahnuté: 125x | 26.03.2020

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 142x | 26.03.2020

Stránka