Navigácia

Obsah

 

 

 

 

 

 

Matričné tlačivá

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 145x | 26.03.2020

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 170x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie matričného dokladu Stiahnuté: 136x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev Stiahnuté: 133x | 26.03.2020

Bytové tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 171x | 26.03.2020

Obnovenie žiadosti o prenájom bytu Stiahnuté: 165x | 26.03.2020

Potvrdenie - záväzky Stiahnuté: 157x | 26.03.2020

Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu Stiahnuté: 187x | 26.03.2020

Žiadosť o prenájom bytu Stiahnuté: 192x | 26.03.2020

Stavebné tlačivá

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 162x | 26.03.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 149x | 26.03.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 172x | 26.03.2020

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 158x | 26.03.2020

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 149x | 26.03.2020

Vyhlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 151x | 26.03.2020

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 148x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení Stiahnuté: 155x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 147x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby – „Informačné, reklamné a propagačné zariadenia“ Stiahnuté: 154x | 26.03.2020

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 174x | 26.03.2020

Stránka