Navigácia

Obsah

 

 

 

 

 

 

Matričné tlačivá

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 101x | 26.03.2020

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 116x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie matričného dokladu Stiahnuté: 88x | 26.03.2020

Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev Stiahnuté: 88x | 26.03.2020

Bytové tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 116x | 26.03.2020

Obnovenie žiadosti o prenájom bytu Stiahnuté: 109x | 26.03.2020

Potvrdenie - záväzky Stiahnuté: 108x | 26.03.2020

Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu Stiahnuté: 114x | 26.03.2020

Žiadosť o prenájom bytu Stiahnuté: 124x | 26.03.2020

Stavebné tlačivá

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 107x | 26.03.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 107x | 26.03.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 120x | 26.03.2020

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 108x | 26.03.2020

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 103x | 26.03.2020

Vyhlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 102x | 26.03.2020

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 98x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení Stiahnuté: 99x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 103x | 26.03.2020

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby – „Informačné, reklamné a propagačné zariadenia“ Stiahnuté: 106x | 26.03.2020

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 116x | 26.03.2020

Stránka