Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Obecné dokumenty

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 15x | 20.03.2024

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa...2023 / Ingatlanadó, kutyaadó bevallás 2023 Stiahnuté: 55x | 02.01.2024

Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2024 Stiahnuté: 35x | 02.01.2024

Spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu. Stiahnuté: 346x | 05.04.2018

Zámer predaja majetku obce (206.49 kb) Stiahnuté: 328x | 15.01.2018

Zámer predaja majetku obce (271.91 kb Stiahnuté: 359x | 15.01.2018

Informácia o zadaní zákazky (126.52 kb) Stiahnuté: 394x | 15.11.2017

Ako sa chrániť pred kliešťom (945.4 kb) Stiahnuté: 511x | 15.11.2017

Ako sa chrániť pred kliešťom (3434.11 kb) Stiahnuté: 545x | 15.11.2017

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Chotín č. 1/2014 (641.48 kb) Stiahnuté: 404x | 15.11.2017

Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2014 (297.67 kb) Stiahnuté: 342x | 15.11.2017

Odpis zápisnice Miestnej volebnej komisie v Chotíne (48.11 kb) Stiahnuté: 438x | 15.11.2017

Helytötréneti album Villa Heten kiadvány (7732.5 kb) Stiahnuté: 478x | 15.11.2017

Oznámenie o strategickom dokumente " Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Zmeny a doplnky č. 1" (4189.17 kb) Stiahnuté: 1,277x | 15.11.2017

Zriaďovacia listina Obecného múzea a Lilla Galérie Chotín (398.2 kb) Stiahnuté: 315x | 15.11.2017

Štatút Obecného múzea a Lilla Galérie Chotín (203.88 kb) Stiahnuté: 404x | 15.11.2017

Organizačná štruktúra (337.63 kb) Stiahnuté: 434x | 15.11.2017

Súhlas so spracovaním osobných údajov (11.6 kb) Stiahnuté: 280x | 15.11.2017

Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom nebytových priestorov škôl a školských zaradení vo vlastníctve obce Chotín (51.03 kb) Stiahnuté: 342x | 15.11.2017

RIÚS 2014-2020 (1284.94 kb) Stiahnuté: 422x | 15.11.2017

Stránka