Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Obecné dokumenty

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa...2023 / Ingatlanadó, kutyaadó bevallás 2023 Stiahnuté: 32x | 02.01.2024

Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2024 Stiahnuté: 24x | 02.01.2024

Daňové priznanie / Ingatlanadó Stiahnuté: 83x | 03.01.2023

Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2023 Stiahnuté: 104x | 02.01.2023

Žiadosť o prijatie dieťaťa Stiahnuté: 97x | 03.05.2022

Výzva Stiahnuté: 316x | 21.08.2018

Spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu. Stiahnuté: 325x | 05.04.2018

kúpna zmluva Stiahnuté: 448x | 31.01.2018

Zámer predaja majetku obce (206.49 kb) Stiahnuté: 303x | 15.01.2018

Zámer predaja majetku obce (271.91 kb Stiahnuté: 333x | 15.01.2018

http://obecchotin.sk/-dokumenty-na-stranke (0 b) Stiahnuté: 348x | 15.11.2017

Informácia o zadaní zákazky (126.52 kb) Stiahnuté: 373x | 15.11.2017

Ako sa chrániť pred kliešťom (945.4 kb) Stiahnuté: 491x | 15.11.2017

Ako sa chrániť pred kliešťom (3434.11 kb) Stiahnuté: 502x | 15.11.2017

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Chotín č. 1/2014 (641.48 kb) Stiahnuté: 381x | 15.11.2017

Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2014 (297.67 kb) Stiahnuté: 311x | 15.11.2017

Odpis zápisnice Miestnej volebnej komisie v Chotíne (48.11 kb) Stiahnuté: 416x | 15.11.2017

Helytötréneti album Villa Heten kiadvány (7732.5 kb) Stiahnuté: 452x | 15.11.2017

Oznámenie o strategickom dokumente " Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Zmeny a doplnky č. 1" (4189.17 kb) Stiahnuté: 1,195x | 15.11.2017

Zriaďovacia listina Obecného múzea a Lilla Galérie Chotín (398.2 kb) Stiahnuté: 291x | 15.11.2017

Stránka