Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Obecné dokumenty

Ako sa chrániť pred kliešťom (3434.11 kb) Stiahnuté: 304x | 15.11.2017

Ako sa chrániť pred kliešťom (945.4 kb) Stiahnuté: 316x | 15.11.2017

Helytötréneti album Villa Heten kiadvány (7732.5 kb) Stiahnuté: 258x | 15.11.2017

http://obecchotin.sk/-dokumenty-na-stranke (0 b) Stiahnuté: 228x | 15.11.2017

Chotínske piesky info HU (2449.26 kb) Stiahnuté: 521x | 15.11.2017

Chotínske piesky info SK (2465.43 kb) Stiahnuté: 747x | 15.11.2017

Informácia o zadaní zákazky (126.52 kb) Stiahnuté: 224x | 15.11.2017

Informácia pre voliča (120.69 kb) Stiahnuté: 200x | 15.11.2017

kúpna zmluva Stiahnuté: 275x | 31.01.2018

Návrh Kúpnej zmluvy (204.67 kb) Stiahnuté: 268x | 15.11.2017

Odpis zápisnice Miestnej volebnej komisie v Chotíne (48.11 kb) Stiahnuté: 241x | 15.11.2017

Organizačná štruktúra (337.63 kb) Stiahnuté: 235x | 15.11.2017

Oznámenie o strategickom dokumente " Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Zmeny a doplnky č. 1" (4189.17 kb) Stiahnuté: 680x | 15.11.2017

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Chotín č. 1/2014 (641.48 kb) Stiahnuté: 225x | 15.11.2017

Oznámenie zahájenia procesu schvaľovania Programu starostlivost (679.53 kb Stiahnuté: 229x | 15.11.2017

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roke 2016-2022 - Gazdasági és Szociális tervezet 2016-2022 Fejlesztési program (3542.64 kb) Stiahnuté: 253x | 15.11.2017

Podmienky obchodnej verejnej súťaže - predaj parciel KNC č. 3815 /498,499 (531.42 kb) Stiahnuté: 254x | 15.11.2017

Pracovná ponuka (616.21 kb) Stiahnuté: 243x | 15.11.2017

RIÚS 2014-2020 (1284.94 kb) Stiahnuté: 238x | 15.11.2017

Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2015008367-14 zo dňa 12.08.2015 Svät (4908.14 kb) Stiahnuté: 321x | 15.11.2017

Stránka