Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Obecné dokumenty

Ako sa chrániť pred kliešťom (3434.11 kb) Stiahnuté: 44x | 15.11.2017

Ako sa chrániť pred kliešťom (945.4 kb) Stiahnuté: 39x | 15.11.2017

Helytötréneti album Villa Heten kiadvány (7732.5 kb) Stiahnuté: 20x | 15.11.2017

http://obecchotin.sk/-dokumenty-na-stranke (0 b) Stiahnuté: 19x | 15.11.2017

Chotínske piesky info HU (2449.26 kb) Stiahnuté: 47x | 15.11.2017

Chotínske piesky info SK (2465.43 kb) Stiahnuté: 39x | 15.11.2017

Informácia o zadaní zákazky (126.52 kb) Stiahnuté: 22x | 15.11.2017

Informácia pre voliča (120.69 kb) Stiahnuté: 20x | 15.11.2017

kúpna zmluva Stiahnuté: 25x | 31.01.2018

Mapa (179.73 kb) Stiahnuté: 32x | 15.11.2017

Návrh Kúpnej zmluvy (204.67 kb) Stiahnuté: 40x | 15.11.2017

Odpis zápisnice Miestnej volebnej komisie v Chotíne (48.11 kb) Stiahnuté: 31x | 15.11.2017

Organizačná štruktúra (337.63 kb) Stiahnuté: 32x | 15.11.2017

Oznámenie o strategickom dokumente " Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Zmeny a doplnky č. 1" (4189.17 kb) Stiahnuté: 36x | 15.11.2017

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu Chotín č. 1/2014 (641.48 kb) Stiahnuté: 26x | 15.11.2017

Oznámenie zahájenia procesu schvaľovania Programu starostlivost (679.53 kb Stiahnuté: 34x | 15.11.2017

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roke 2016-2022 - Gazdasági és Szociális tervezet 2016-2022 Fejlesztési program (3542.64 kb) Stiahnuté: 31x | 15.11.2017

Podmienky obchodnej verejnej súťaže - predaj parciel KNC č. 3815 /498,499 (531.42 kb) Stiahnuté: 40x | 15.11.2017

Pracovná ponuka (616.21 kb) Stiahnuté: 22x | 15.11.2017

RIÚS 2014-2020 (1284.94 kb) Stiahnuté: 21x | 15.11.2017

Stránka