Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Obecné dokumenty

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosp.rávnych krajov (187.79 kb) Stiahnuté: 142x | 15.11.2017

Spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu. Stiahnuté: 186x | 05.04.2018

Súhlas so spracovaním osobných údajov (11.6 kb) Stiahnuté: 151x | 15.11.2017

Súhlas so spracovaním osobných údajov (246.14 kb) Stiahnuté: 158x | 15.11.2017

Štatút Obecného múzea a Lilla Galérie Chotín (203.88 kb) Stiahnuté: 229x | 15.11.2017

Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2014 (297.67 kb) Stiahnuté: 160x | 15.11.2017

Výzva Stiahnuté: 158x | 21.08.2018

VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chotín na rok 2016 a ďalšie roky. (451.54 kb) Stiahnuté: 157x | 15.11.2017

Zámer predaja a zámeny majetku obce (337.4 kb) Stiahnuté: 164x | 15.11.2017

Zámer predaja majetku obce (206.49 kb) Stiahnuté: 153x | 15.01.2018

Zámer predaja majetku obce (271.91 kb Stiahnuté: 159x | 15.01.2018

Zámer predaja majetku obce (272.43 kb) Stiahnuté: 141x | 15.11.2017

Zámer predaja majetku obce (272.8 kb) Stiahnuté: 144x | 15.11.2017

Zámer predaja majetku obce pre Adrián Tóth, Chotín 75.pdf (271.7 kb) Stiahnuté: 151x | 15.11.2017

Zámer prenájmu budovy Ondrej Gábor (192.55 kb) Stiahnuté: 149x | 15.11.2017

Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom nebytových priestorov škôl a školských zaradení vo vlastníctve obce Chotín (51.03 kb) Stiahnuté: 186x | 15.11.2017

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č. 12/2015 (752.66 kb) Stiahnuté: 209x | 15.11.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva (969.97 kb) Stiahnuté: 259x | 15.11.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja (279.47 kb) Stiahnuté: 154x | 15.11.2017

Zriaďovacia listina Obecného múzea a Lilla Galérie Chotín (398.2 kb) Stiahnuté: 153x | 15.11.2017

Stránka