Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2019

Dodatok

1/2019 UZ

Neuvedené

Obec Chotín

VÚB banka

19.11.2019

Zmluva o dielo

2/2019 ZD

18 071,18 EUR

Tibor Tanka

Obec Chotín

15.11.2019

Rámcová kúpna zmluva

8/2019KZ

Neuvedené

Obec Chotín

Bidfood Slovakia, s.r.o.

15.11.2019

Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku

24/2019 HZ

30,00 EUR tridsať eur

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Obec Chotín

12.11.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov a činností

23/2019 HZ

7 080,00 EUR

Rotam s.r.o.

Obec Chotín

28.10.2019

Zmluva o dielo

1/2019 ZD

4 000,00 EUR

Obec Chotín

VIPET s.r.o.

22.10.2019

Zmluva o prenájme kompostéra

17/2019 NZ

Neuvedené

Občania obce Chotín

Obec Chotín

01.10.2019

Úrazové poistenie UoZ

22/2019 HZ

12,00 EUR

Obec Chotín

Komunálna poisťovňa, a.s.

25.09.2019

Dohoda č. 19/14/054/58

21/2019 HZ

6 368,87 EUR

Obec Chotín

UPSVR Komárno

19.09.2019

Dodatok

Dodatok č.1, č.2 k Zmluve o dielo č. 11/ZO/2018

Neuvedené

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Chotín

10.09.2019

Darovacia zmluva

20/2019HZ

100,00 EUR jednosto

ókaiho nadácia - Jókai alapítvány

Obec Chotín

04.09.2019

Nájomná zmluva

16/2019 NZ

159,20 EUR

Zsolt Kováč

Obec Chotín

28.08.2019

Zmluva č. 134487 08U03

19/2019 HZ

110 000,00 EUR

Obec Chotín

Environmentálny fond

21.08.2019

Zmluva o výpožičke a darovacia zmluva

18/2019/HZ

Neuvedené

František Váradi

Obec Chotín

12.08.2019

Zmluva o výpožičke

17/2019HZ

Neuvedené

Futbalový Klub

Obec Chotín

26.07.2019

Kúpna zmluva

9/2019 KZ

8 880,00 EUR

Obec Chotín

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

23.07.2019

Nájomná zmluva

15/2019 NZ

166,82 EUR

Kriastián Szabó

Obec Chotín

22.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

16/2019 HZ

14 000,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

10.07.2019

Nájomná zmluva

14/2019/NZ

163,50 EUR stošesťdesiattripäťdesiat

Ladislav Kyšucký

Obec Chotín

10.07.2019

Nájomná zmluva

13/2019/NZ

174,57 EUR stosedemdesiatštyri, 54 cent

Peter Židek

Obec Chotín

27.06.2019

Kúpna zmluva

8/2019 KZ

105 840,00 EUR

Obec Chotín

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

06.06.2019

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

15/2019 HZ

Neuvedené

Obec Chotín

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

31.05.2019

Zmluva o dielo

14/2019 HZ

6 408,00 EUR

Obec Chotín

ZEERTS, s.r.o.

13.05.2019

Nájomná zmluva

12/2019NZ

159,20 EUR stopäťdesiatdeväťeur dvadsaťcentov

Barnabáš Tanka

Obec Chotín

07.05.2019

Zmluva č. 149 375

13/2019 HZ

1 400,00 EUR

Obec Chotín

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: