Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
08.02.2022

Kúpna zmluva

1/2022 KZ

104,00 EUR

Žofia Záhorská

Obec Chotín

02.02.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2022HZ

3 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Chotín

Obec Chotín

02.02.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2022HZ

750,00 EUR

SZTP ZO Chotín

Obec Chotín

02.02.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2022HZ

1 500,00 EUR

Poľovnícke združenie

Obec Chotín

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy

3/2022HZ

572 479,74 EUR

Obec Chotín

Mgr. Sylvia Czafrangóová DLA

01.02.2022

Dodatok č. 1 k NZ zo dňa 28.03.2011

2/2022 NZ

Nincs megadva

MirMark s.r.o.

Obec Chotín

31.01.2022

Nájomná zmluva

1/2022NZ

147,90 EUR

Peter Kálazi

Obec Chotín

27.01.2022

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri VO

2/2022 HZ

5 000,00 EUR

Obec Chotín

Tatra Tender s.r.o.

12.01.2022

Dodatok č.1

1/2022 HZ

Nincs megadva

TOPSTAV É&A s.r.o.

Obec Chotín

15.12.2021

Nájomná zmluva

11/2021 NZ

174,57 EUR

Mgr. Éva Dékány Mikolai

Obec Chotín

15.12.2021

Nájomná zmluva

10/2021 NZ

174,57 EUR

Dominik Ruháš,

Obec Chotín

09.12.2021

Zmluva o dielo

21/2021 HZ

523 575,98 EUR

TOPSTAV É&A s.r.o.

Obec Chotín

01.12.2021

zmluva o zabezpečení benefitných poukážok

20/2021 HZ

Nincs megadva

Obec Chotín

DOXX- Stravné lístky, spol..s.r.o.

15.11.2021

zmluva o poskytovaní audítorských služieb

19/2021 HZ

2 220,00 EUR

Obec Chotín

Audítorská znalecká spoločnosť, s r.o.

12.11.2021

Kúpna zmluva č. KZ202128/KN/PJ

14/2021 KZ

45 207,60 EUR

Obec Chotín

Agroservis spol. s.r.o.

11.10.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena

18/2021 HZ

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná

Obec Chotín

11.10.2021

Nájomná zmluva

9/2021 NZ

165,84 EUR

Dávid Zajos

Obec Chotín

05.10.2021

Kúpna zmluva

13/2021 KZ

540,00 EUR

Klára Téglásová

Obec Chotín

30.09.2021

Kúpna zmluva Wifi pre Teba v obci Chotín

12/2021 KZ

13 800,00 EUR

Obec Chotín

PNET Communications s.r.o.

30.09.2021

Nájomná zmluva

8/2021 NZ

72,64 EUR

Roderik Šenkár

Obec Chotín

30.09.2021

Dodatok č. 1 k NZ č. 383/2013

7/2021NZ

2 491,16 EUR

Benjamín Szuh

Obecný úrad Chotín

24.08.2021

Rámcová zmluva

11/2021 KZ

Nincs megadva

Obec Chotín

OVD- ovocinárske družstvo

24.08.2021

Mandátna zmluva

17/2021 HZ

3 000,00 EUR

Studnica

Obec Chotín

24.08.2021

Zmluva o poskytovaný konzultačných a poradenských služieb

16/2021 HZ

3 000,00 EUR

Studnica

Obec Chotín

20.08.2021

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve384/2013

5/2021 NZ

896,11 EUR

Tünde Szabó SHR

Obec Chotín

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: