Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
14.12.2020

Kúpna zmluva

10/2020 KZ

47 825,00 EUR

Obec Chotín

JUDr. Jaromír Valent

07.12.2020

Zmluva o výpožičke

17/2020 HZ

Nincs megadva

Obec Chotín

SR ŠÚ SR

02.12.2020

Nájomná zmluva

34/2020 NZ

147,78 EUR

Miklós Makai

Obec Chotín

27.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

1/2020nfv

55 344,00 EUR

Obec Chotín

Ministerstvo financií SR

22.10.2020

Dohoda č. 20/14/010/8

16/2020 HZ

Nincs megadva

Obec Chotín

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

19.10.2020

Dohoda č.20/14/54X/4 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"- Aktivita č.2

15/2020 HZ

7 188,21 EUR

Obec Chotín

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

15.10.2020

Zmluva č. 53/POD-401/20

14/2020 HZ

5 000,00 EUR

Obec Chotín

Slovenská agentúra životného prostredia

13.10.2020

Kúpna zmluva

9/2020 KZ

344 500,00 EUR

Rotam s.r.o.

Obec Chotín

28.09.2020

Dodatok ku Kúpnej zmluve Beáta Šenkárová

8/2020KZ

Nincs megadva

Beáta Šenkárová PaedDr.

Obec Chotín

22.09.2020

Zmluva o výpožičke

13/2020 HZ

111 625,00 EUR

Obec Chotín

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

10.09.2020

Nájomná zmluva

33/2020 NZ

159,20 EUR

Zoltán Lucza

Obec Chotín

10.09.2020

Nájomná zmluva

32/2020 NZ

151,10 EUR

Tibor Novák

Obec Chotín

10.09.2020

Nájomná zmluva

31/2020 NZ

162,52 EUR

Elek Fekete

Obec Chotín

10.09.2020

Nájomná zmluva

30/2020 NZ

174,57 EUR

Peter Židek

Obec Chotín

07.09.2020

Nájomná zmluva

29/2020 NZ

100,00 EUR sto eur

Mattia s.r.o.

Obec Chotín

18.08.2020

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

12/2020 HZ

Nincs megadva

Obec Chotín

Metodicko-pedagogické centrum

10.08.2020

Kúpna zmluva

7/2020 KZ

1 739,10 EUR

Beáta Šenkárová PaedDr.

Obec Chotín

06.08.2020

Zmluva o výpožičke a darovacia zmluva

11/2020 HZ

Nincs megadva

Alexandra Nagyová

Obec Chotín

03.08.2020

Nájomná zmluva

28/2020 NZ

100,00 EUR

András Fazekas- DERES

Obec Chotín

03.08.2020

Nájomná zmluva

27/2020 NZ

100,00 EUR

Ondrej Gábor SHR

Obec Chotín

03.08.2020

Nájomná zmluva

26/2020 NZ

100,00 EUR

Tünde Szabó SHR

Obec Chotín

20.07.2020

Zmluva o dielo

11/2020 ZD

14 549,57 EUR

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.

Obec Chotín

14.07.2020

Nájomná zmluva

25/2020 NZ

175,57 EUR

Peter Židek

Obec Chotín

10.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

10/2020 HZ

2 220,00 EUR

Obec Chotín

Audítorská znalecká spoločnosť, s r.o.

05.06.2020

Zmluva o dielo

4/2020 ZD

11 772,83 EUR

Obec Chotín

Zoltán Sebők

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: