Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2015

Uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 17.08.2015 Stiahnuté: 336x | 28.10.2019

Hlasovanie poslancov na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 17.08.2015 Stiahnuté: 293x | 17.08.2015

Schválené uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 14.09.2015 Stiahnuté: 345x | 28.10.2019

Hlasovanie poslancov na 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 14.09.2015 Stiahnuté: 305x | 14.09.2015

Schválené uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 12.10.2015 Stiahnuté: 290x | 12.10.2015

Hlasovanie poslancov na 12. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 12.10.2015 Stiahnuté: 335x | 12.10.2015

Schválené uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 16.11.2015 Stiahnuté: 388x | 16.11.2015

Hlasovanie poslancov na 13. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 16.11.2015 Stiahnuté: 383x | 16.11.2015

Schválené uznesenia z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 323x | 14.12.2015

Hlasovanie poslancov na 14. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 300x | 14.12.2015

2014

Uznesenia XXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 3.3.2014 Stiahnuté: 389x | 28.10.2019

Uznesenia XXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 31.3.2014 Stiahnuté: 301x | 31.03.2014

Uznesenia XXVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 2.6.2014 Stiahnuté: 352x | 28.10.2019

Uznesenia XXVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 22.7.2014 Stiahnuté: 309x | 22.07.2014

Uznesenia XXVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 11.8.2014 Stiahnuté: 315x | 11.08.2014

Uznesenia XXIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.9.2014 Stiahnuté: 331x | 28.10.2019

Uznesenia XXX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.10.2014 Stiahnuté: 337x | 28.10.2019

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.12.2014 Stiahnuté: 332x | 15.12.2014

Hlasovanie poslancov na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.12.2014 Stiahnuté: 310x | 15.12.2014

2013

Uznesenie z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.02.2013 Stiahnuté: 320x | 25.02.2013

Stránka