Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2018

Schválené uznesenia z 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 22.01.2018 Stiahnuté: 113x | 25.04.2018

Hlasovanie poslancov na 38. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.01.2018 Stiahnuté: 66x | 25.04.2018

Schválené uznesenia z 39. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 26.03.2018 Stiahnuté: 146x | 25.04.2018

Hlasovanie poslancov na 39. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.03.2018 Stiahnuté: 52x | 02.10.2018

Schválené uznesenia z 40. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 23.04.2018 Stiahnuté: 20x | 02.10.2018

Hlasovanie poslancov na 40. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.04.2018 Stiahnuté: 17x | 02.10.2018

Schválené uznesenia z 41. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 30.04.2018 Stiahnuté: 19x | 02.10.2018

Hlasovanie poslancov na 41. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.04.2018 Stiahnuté: 17x | 02.10.2018

Schválené uznesenia z 42. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.06.2018 Stiahnuté: 24x | 02.10.2018

Hlasovanie poslancov na 42. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.06.2018 Stiahnuté: 18x | 02.10.2018

Schválené uznesenia z 43. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 20.08.2018 Stiahnuté: 22x | 02.10.2018

Hlasovanie poslancov na 43. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20.08.2018. Stiahnuté: 20x | 02.10.2018

Schválené uznesenia z 44. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 01.10.2018 Stiahnuté: 10x | 13.12.2018

Hlasovanie poslancov na 44. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 01.10.2018 Stiahnuté: 10x | 13.12.2018

Schválené uznesenia z 45. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29. 10. 2018 Stiahnuté: 16x | 13.12.2018

Hlasovanie poslancov na 45. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.10.2018 Stiahnuté: 7x | 13.12.2018

Schválené uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 30.11.2018 Stiahnuté: 3x | 10.01.2019

Hlasovanie poslancov na 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2018 Stiahnuté: 3x | 10.01.2019

Schválené uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.12.2018 Stiahnuté: 12x | 10.01.2019

Hlasovanie poslancov na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.12.2018 Stiahnuté: 3x | 10.01.2019

Stránka