Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2024

Schválené uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 22.01.2024 Stiahnuté: 9x | 19.06.2024

Hlasovanie poslancov na 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 22.01.2024 Stiahnuté: 7x | 19.06.2024

Schválené uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 18.03.2024 Stiahnuté: 7x | 19.06.2024

Hlasovanie poslancov na 12. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 18.03.2024 Stiahnuté: 7x | 19.06.2024

2023

Schválené uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 23.01.2023 Stiahnuté: 81x | 09.06.2023

Hlasovanie poslancov na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 23.01.2023 Stiahnuté: 63x | 09.06.2023

Schválené uznesenia z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.03.2023 Stiahnuté: 64x | 09.06.2023

Hlasovanie poslancov na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.03.2023 Stiahnuté: 56x | 09.06.2023

Schválené uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 17.05.2023 Stiahnuté: 74x | 09.06.2023

Hlasovanie poslancov na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 17.05.2023 Stiahnuté: 55x | 09.06.2023

Schválené uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 19.06.2023 Stiahnuté: 24x | 23.04.2024

Hlasovanie poslancov na 6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 19.06.2023 Stiahnuté: 23x | 23.04.2024

Schválené uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.07.2023 Stiahnuté: 23x | 23.04.2024

Hlasovanie poslancov na 7. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.07.2023 Stiahnuté: 19x | 23.04.2024

Schválené uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.09.2023 Stiahnuté: 21x | 24.04.2024

Hlasovanie poslancov na 8. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.09.2023 Stiahnuté: 25x | 24.04.2024

Schválené uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 13.11.2023 Stiahnuté: 23x | 24.04.2024

Schválené uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 13.11.2023 Stiahnuté: 23x | 24.04.2024

Schválené uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 11.12.2023 Stiahnuté: 20x | 24.04.2024

Hlasovanie poslancov na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 11.12.2023 Stiahnuté: 21x | 24.04.2024

Stránka