Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2022

Schválené uznesenia z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.01.2022 Stiahnuté: 57x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 29. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.01.2022 Stiahnuté: 50x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 14.03.2022 Stiahnuté: 54x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 30. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 14.03.2022 Stiahnuté: 57x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.04.2021 Stiahnuté: 20x | 15.08.2022

Hlasovanie poslancov na 31. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.04.2022 Stiahnuté: 16x | 15.08.2022

Schválené uznesenia z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.06.2021 Stiahnuté: 21x | 15.08.2022

Hlasovanie poslancov na 32. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.06.2022 Stiahnuté: 16x | 15.08.2022

Schválené uznesenia z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.06.2022 Stiahnuté: 25x | 15.08.2022

Hlasovanie poslancov na 33. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.06.2022 Stiahnuté: 15x | 15.08.2022

Schválené uznesenia z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 01.08.2022 Stiahnuté: 29x | 15.08.2022

Hlasovanie poslancov na 34. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 01.08.2022 Stiahnuté: 24x | 16.08.2022

2021

Schválené uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.01.2021 Stiahnuté: 158x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.01.2021 Stiahnuté: 152x | 08.06.2022

Schválené uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 121x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 154x | 08.06.2022

Schválené uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 26.05.2021 Stiahnuté: 113x | 05.08.2021

Hlasovanie poslancov na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.05.2021 Stiahnuté: 94x | 05.08.2021

Schválené uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 19.07.2021 Stiahnuté: 101x | 05.08.2021

Hlasovanie poslancov na 23. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.07.2021 Stiahnuté: 88x | 07.04.2022

Stránka