Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2019

Schválené uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 30.11.2018 Stiahnuté: 71x | 31.01.2019

Hlasovanie poslancov na 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.11.10.2018 Stiahnuté: 53x | 31.01.2019

Schválené uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.12.2018 Stiahnuté: 72x | 31.01.2019

Hlasovanie poslancov na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.12.2018 Stiahnuté: 55x | 31.01.2019

Schválené uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 13.12.2018 Stiahnuté: 61x | 31.01.2019

Hlasovanie poslancov na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2018 Stiahnuté: 51x | 31.01.2019

Schválené uznesenia z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 21.01.2019 Stiahnuté: 96x | 31.01.2019

Hlasovanie poslancov na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.01.2019 Stiahnuté: 68x | 31.01.2019

Schválené uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.02.2019 Stiahnuté: 4x | 10.09.2019

Hlasovanie poslancov na 5. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.02.2019 Stiahnuté: 4x | 10.09.2019

Schválené uznesenia z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 08.04.2019 Stiahnuté: 4x | 10.09.2019

Hlasovanie poslancov na 6. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 08.04.2019 Stiahnuté: 4x | 10.09.2019

Schválené uznesenia z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.06.2019 Stiahnuté: 3x | 10.09.2019

Hlasovanie poslancov na 7. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.06.2019 Stiahnuté: 3x | 10.09.2019

Schválené uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 26.08.2019 Stiahnuté: 3x | 10.09.2019

Hlasovanie poslancov na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.08.2019 Stiahnuté: 3x | 10.09.2019

2018

Schválené uznesenia z 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 22.01.2018 Stiahnuté: 188x | 25.04.2018

Hlasovanie poslancov na 38. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.01.2018 Stiahnuté: 113x | 25.04.2018

Schválené uznesenia z 39. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 26.03.2018 Stiahnuté: 260x | 25.04.2018

Hlasovanie poslancov na 39. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.03.2018 Stiahnuté: 98x | 02.10.2018

Stránka