Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2021

Schválené uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.01.2020 Stiahnuté: 33x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.01.2021 Stiahnuté: 60x | 06.05.2021

Schválené uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 28x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 60x | 06.05.2021

2020

Schválené uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.01.2020 Stiahnuté: 131x | 25.03.2020

Hlasovanie poslancov na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.01.2020 Stiahnuté: 96x | 13.08.2020

Schválené uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.04.2020 Stiahnuté: 68x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.04.2020 Stiahnuté: 68x | 13.08.2020

Schválené uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.05.2020 Stiahnuté: 85x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.05.2020 Stiahnuté: 75x | 13.08.2020

Schválené uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 13.07.2020 Stiahnuté: 78x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.07.2020 Stiahnuté: 64x | 13.08.2020

Schválené uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.07.2020 Stiahnuté: 89x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 16. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.07.2020 Stiahnuté: 71x | 13.08.2020

Schválené uznesenia zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 31.08.2020 Stiahnuté: 67x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.08.2020 Stiahnuté: 18x | 06.05.2021

Schválené uznesenia z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 12.10.2020 Stiahnuté: 21x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 18. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.10.2020 Stiahnuté: 17x | 06.05.2021

Schválené uznesenia z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 07.12..2020 Stiahnuté: 26x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2020 Stiahnuté: 19x | 06.05.2021

Stránka