Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2018

Schválené uznesenia z 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 22.01.2018 Stiahnuté: 48x | 25.04.2018

Hlasovanie poslancov na 38. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.01.2018 Stiahnuté: 39x | 25.04.2018

Schválené uznesenia z 39. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 26.03.2018 Stiahnuté: 73x | 25.04.2018

Hlasovanie poslancov na 39. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.01.2018 Stiahnuté: 23x | 25.04.2018

2017

Schválené uznesenia z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 23.01.2017 Stiahnuté: 60x | 29.11.2017

Hlasovanie poslancov na 28. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 23.01.2017 Stiahnuté: 42x | 23.01.2017

Schválené uznesenia z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 13.03.2017 Stiahnuté: 32x | 25.04.2018

Hlasovanie poslancov na 29. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 13.03.2017 Stiahnuté: 27x | 13.03.2017

Schválené uznesenia na 30. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 02.05.2017 Stiahnuté: 49x | 25.04.2018

Hlasovanie poslancov na 30. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 02.05.2017. Stiahnuté: 35x | 02.05.2017

Schválené uznesenia na 31. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.06.2017. Stiahnuté: 48x | 29.06.2017

Hlasovanie poslancov na 31. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.06.2017. Stiahnuté: 29x | 29.06.2017

Schválené uznesenia na 32. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.07.2017. Stiahnuté: 42x | 25.04.2018

Hlasovanie poslancov na 32. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.07.2017. Stiahnuté: 40x | 06.07.2017

Schválené uznesenia na 33. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.08.2017. Stiahnuté: 40x | 24.08.2017

Hlasovanie poslancov na 33. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.08.2017. Stiahnuté: 27x | 24.08.2017

Schválené uznesenia na 34. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 02.10.2017. Stiahnuté: 32x | 02.10.2017

Hlasovanie poslancov na 34. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 02.10.2017. Stiahnuté: 45x | 29.11.2017

Schválené uznesenia na 35. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 30.10.2017 Stiahnuté: 126x | 29.11.2017

Hlasovanie poslancov na 35. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 30.10.2017 Stiahnuté: 126x | 29.11.2017

Stránka