Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2021

Schválené uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 02.08.2021 Stiahnuté: 29x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 2.8.2021 Stiahnuté: 35x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.09.2021 Stiahnuté: 33x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 25. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.09.2021 Stiahnuté: 30x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 8.11.2021 Stiahnuté: 36x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 26. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 8.11.2021 Stiahnuté: 31x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 6.12.2021 Stiahnuté: 38x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 27. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 6.12.2021 Stiahnuté: 37x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.12.2021 Stiahnuté: 28x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 28. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.12.2021 Stiahnuté: 30x | 07.04.2022

2020

Schválené uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.01.2020 Stiahnuté: 222x | 25.03.2020

Hlasovanie poslancov na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.01.2020 Stiahnuté: 178x | 13.08.2020

Schválené uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.04.2020 Stiahnuté: 160x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.04.2020 Stiahnuté: 151x | 13.08.2020

Schválené uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.05.2020 Stiahnuté: 193x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.05.2020 Stiahnuté: 152x | 13.08.2020

Schválené uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 13.07.2020 Stiahnuté: 174x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.07.2020 Stiahnuté: 127x | 13.08.2020

Schválené uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.07.2020 Stiahnuté: 164x | 13.08.2020

Hlasovanie poslancov na 16. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.07.2020 Stiahnuté: 149x | 08.06.2022

Stránka