Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2022

Schválené uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 23.11.2022 Stiahnuté: 14x | 09.06.2023

Hlasovanie poslancov na 1. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 23.11.2022 Stiahnuté: 18x | 09.06.2023

Schválené uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.12.2022 Stiahnuté: 16x | 09.06.2023

Hlasovanie poslancov na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.12.2022 Stiahnuté: 16x | 09.06.2023

2021

Schválené uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.01.2021 Stiahnuté: 210x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.01.2021 Stiahnuté: 198x | 08.06.2022

Schválené uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 166x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 200x | 08.06.2022

Schválené uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 26.05.2021 Stiahnuté: 156x | 05.08.2021

Hlasovanie poslancov na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.05.2021 Stiahnuté: 140x | 05.08.2021

Schválené uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 19.07.2021 Stiahnuté: 148x | 05.08.2021

Hlasovanie poslancov na 23. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.07.2021 Stiahnuté: 132x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 02.08.2021 Stiahnuté: 73x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 2.8.2021 Stiahnuté: 80x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.09.2021 Stiahnuté: 80x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 25. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.09.2021 Stiahnuté: 74x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 8.11.2021 Stiahnuté: 81x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 26. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 8.11.2021 Stiahnuté: 71x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 6.12.2021 Stiahnuté: 82x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 27. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 6.12.2021 Stiahnuté: 79x | 07.04.2022

Stránka