Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2022

Hlasovanie poslancov na 33. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.06.2022 Stiahnuté: 93x | 15.08.2022

Schválené uznesenia z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 01.08.2022 Stiahnuté: 110x | 09.06.2023

Hlasovanie poslancov na 34. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 01.08.2022 Stiahnuté: 97x | 16.08.2022

Schválené uznesenia z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 19.09.2022 Stiahnuté: 63x | 09.06.2023

Hlasovanie poslancov na 35. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 19.09.2022 Stiahnuté: 56x | 09.06.2023

Schválené uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 23.11.2022 Stiahnuté: 23x | 09.06.2023

Hlasovanie poslancov na 1. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 23.11.2022 Stiahnuté: 30x | 09.06.2023

Schválené uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.12.2022 Stiahnuté: 26x | 09.06.2023

Hlasovanie poslancov na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.12.2022 Stiahnuté: 27x | 09.06.2023

Schválené uznesenia z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.01.2022 Stiahnuté: 148x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 29. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 24.01.2022 Stiahnuté: 122x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 14.03.2022 Stiahnuté: 138x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 30. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 14.03.2022 Stiahnuté: 133x | 07.04.2022

Schválené uznesenia z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.04.2021 Stiahnuté: 102x | 15.08.2022

2021

Schválené uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.01.2021 Stiahnuté: 220x | 07.04.2022

Hlasovanie poslancov na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.01.2021 Stiahnuté: 211x | 08.06.2022

Schválené uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 174x | 06.05.2021

Hlasovanie poslancov na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 211x | 08.06.2022

Schválené uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 26.05.2021 Stiahnuté: 169x | 05.08.2021

Hlasovanie poslancov na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.05.2021 Stiahnuté: 153x | 05.08.2021

Stránka