Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.04.2021

Zmluva o dielo

5/2021 HZ

5 400,00 EUR

Obec Chotín

AUREX spol.s.r.o.

08.04.2021

Zmluva o výpožičke a darovacia zmluva

4/2021 HZ

Neuvedené

STORK Slovakia s.r.o.

Obec Chotín

07.04.2021

Kúpna zmluva

2/2021 KZ

708,00 EUR sedemstoosem

Helena Hozsváková

Obec Chotín

31.03.2021

Kúpna zmluva

1/2021 KZ

2 400,00 EUR dvetisícštyristo

Ján Sluka a Kristína Sluková

Obec Chotín

18.03.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

3/2021 HZ

Neuvedené

SR ŠÚ SR

Obec Chotín

17.03.2021

Mandátna zmluva

2/2021 HZ

Neuvedené

Obec Chotín

Mgr. Martin Lobotka

01.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021 HZ

2 614,08 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Chotín

24.02.2021

Nájomná zmluva

4/2021 NZ

173,46 EUR stosedemdesiattri eur štyridsaťšesť centov

Lévai Ľudovít

Obec Chotín

24.02.2021

Nájomná zmluva

3/2021 NZ

165,84 EUR stošesťdesiatpäť eur osemdesiatštyri centov

Ján Marcinkó

Obec Chotín

24.02.2021

Nájomná zmluva

2/2021 NZ

162,52 EUR stošesťdesiatdva eur päťdesiatdva centov

Kristián Križan

Obec Chotín

18.01.2021

Nájomná zmluva

1/2021 NZ

147,90 EUR

Nikolas Kúr

Obec Chotín

05.01.2021

Kúpna zmluva

5/2021 KZ

Neuvedené

Obec Chotín

Lilla Púchovská

05.01.2021

Kúpna zmluva

4/2021 KZ

Neuvedené

Obec Chotín

Mirkom Plus s.r.o.

05.01.2021

Kúpna zmluva

3/2021 KZ

Neuvedené

Obec Chotín

Danubius spol. s.r.o.

29.12.2020

Nájomná zmluva

35/2020 NZ

171,25 EUR

Arnold Boros

Obec Chotín

14.12.2020

Kúpna zmluva

10/2020 KZ

47 825,00 EUR

Obec Chotín

JUDr. Jaromír Valent

07.12.2020

Zmluva o výpožičke

17/2020 HZ

Neuvedené

Obec Chotín

SR ŠÚ SR

02.12.2020

Nájomná zmluva

34/2020 NZ

147,78 EUR

Miklós Makai

Obec Chotín

27.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

1/2020nfv

55 344,00 EUR

Obec Chotín

Ministerstvo financií SR

22.10.2020

Dohoda č. 20/14/010/8

16/2020 HZ

Neuvedené

Obec Chotín

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

19.10.2020

Dohoda č.20/14/54X/4 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"- Aktivita č.2

15/2020 HZ

7 188,21 EUR

Obec Chotín

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

15.10.2020

Zmluva č. 53/POD-401/20

14/2020 HZ

5 000,00 EUR

Obec Chotín

Slovenská agentúra životného prostredia

13.10.2020

Kúpna zmluva

9/2020 KZ

344 500,00 EUR tristoštyridsaťštyritisícpäťsto eur

Rotam s.r.o.

Obec Chotín

28.09.2020

Dodatok ku Kúpnej zmluve Beáta Šenkárová

8/2020KZ

Neuvedené

Beáta Šenkárová PaedDr.

Obec Chotín

22.09.2020

Zmluva o výpožičke

13/2020 HZ

111 625,00 EUR

Obec Chotín

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: