Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2014

Uznesenia XXVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 11.8.2014 Stiahnuté: 204x | 11.08.2014

Uznesenia XXIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 29.9.2014 Stiahnuté: 202x | 28.10.2019

Uznesenia XXX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 27.10.2014 Stiahnuté: 204x | 28.10.2019

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.12.2014 Stiahnuté: 212x | 15.12.2014

Hlasovanie poslancov na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.12.2014 Stiahnuté: 198x | 15.12.2014

2013

Uznesenie z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.02.2013 Stiahnuté: 205x | 25.02.2013

Uznesenia z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.05.2013 Stiahnuté: 229x | 06.05.2013

Uznesenia z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 17.07.2013 Stiahnuté: 178x | 17.07.2013

Uznesenie z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 02.10.2013 Stiahnuté: 197x | 02.10.2013

Uznesenie z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 11.11.2013 Stiahnuté: 249x | 11.11.2013

Uznesenie z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 16.12.2013 Stiahnuté: 201x | 16.12.2013

2012

Uznesenie z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 11.06.2012 Stiahnuté: 184x | 11.06.2012

Uznesenie z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 8.10.2012 Stiahnuté: 209x | 08.10.2012

Uznesenie z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 5.11.2012 Stiahnuté: 180x | 05.11.2012

Uznesenie z XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 7.11.2012 Stiahnuté: 203x | 07.11.2012

Uznesenie z XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 12.12.2012 Stiahnuté: 211x | 12.12.2012

Uznesenie z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 12.03.2012 Stiahnuté: 183x | 12.03.2012

2011

Uznesenie z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 5.1.2011 Stiahnuté: 190x | 05.01.2011

Uznesenie z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 17.02.2011 Stiahnuté: 385x | 17.02.2011

Uznesenie z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 28.2.2011 Stiahnuté: 208x | 28.02.2011

Stránka