Navigácia

Obsah

Uznesenia zo zasadnutia OZ

2014

Hlasovanie poslancov na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 15.12.2014 Stiahnuté: 181x | 15.12.2014

2013

Uznesenie z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 25.02.2013 Stiahnuté: 187x | 25.02.2013

Uznesenia z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 06.05.2013 Stiahnuté: 209x | 06.05.2013

Uznesenia z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 17.07.2013 Stiahnuté: 163x | 17.07.2013

Uznesenie z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 02.10.2013 Stiahnuté: 179x | 02.10.2013

Uznesenie z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 11.11.2013 Stiahnuté: 224x | 11.11.2013

Uznesenie z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 16.12.2013 Stiahnuté: 182x | 16.12.2013

2012

Uznesenie z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 11.06.2012 Stiahnuté: 161x | 11.06.2012

Uznesenie z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 8.10.2012 Stiahnuté: 190x | 08.10.2012

Uznesenie z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 5.11.2012 Stiahnuté: 164x | 05.11.2012

Uznesenie z XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 7.11.2012 Stiahnuté: 186x | 07.11.2012

Uznesenie z XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 12.12.2012 Stiahnuté: 195x | 12.12.2012

Uznesenie z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 12.03.2012 Stiahnuté: 168x | 12.03.2012

2011

Uznesenie z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 5.1.2011 Stiahnuté: 177x | 05.01.2011

Uznesenie z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 17.02.2011 Stiahnuté: 362x | 17.02.2011

Uznesenie z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 28.2.2011 Stiahnuté: 194x | 28.02.2011

Uznesenie z V. zasadnutia Obecného zastpiteľstva v Chotíne dňa 28.3.2011 Stiahnuté: 177x | 28.03.2011

Uznesenie VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 2.5.2011 Stiahnuté: 191x | 02.05.2011

Uznesenie z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 20.6.2011 Stiahnuté: 176x | 20.06.2011

Uznesenie VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa 12.9.2011 Stiahnuté: 188x | 12.09.2011

Stránka