Navigácia

Obsah

Reformovaná kresť. cirkev

 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Chotín

Adresa:    94631 Chotín 153

Farár:       Mgr Attila Palcsó

Kontakt:   0357786205

 

Z minulosti ....... 

Na hone Egyházföld (aj Alsókenderföld) v roku 1957 archeologický výskum objavil základy kostola Panny Márie, ktorý už roku 1266 stál. Ale kostol bol najväčšou pravdepodobnosťou postavený už v 11. storočí. Malá jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou zanikla v 2. polovici 16. storočia za tureckých vojen. Vnútorný priestor kostolíka bol vyplnený úlomkami tehál, sutinami malty a hlinou.


Najvzácnejšou pamiatkou je tolerančný kalvínsky kostol postavený v roku 1792 v klasicistickom slohu, ale ešte s niektorými barokovými architektonickými prvkami. Bohostánok samozrejme vežu nemal. V roku 1856 budova vyhorela, ale v rokoch 1857 - 1862 bola opravená a postavená aj štvorcová veža. V tomto stave s menšími úpravami a opravami (väčšie r. 1912 a 1992) sa kostol zachoval dodnes. Je to sieňový priestor s rovným uzáverom, predstavanou vežou, pristavanou vstupnou predsieňou a pri uzávere s malou prístavbou. Na veži je ostenie vstupného portálu z ružového mramoru s klenákom, na ktorom je letopočet 1792. Ostenie teda bolo pôvodne na priečelí, na vežu bolo osadené roku 1862.

    
Veža je krytá neobarokovou baňou, ktorá dosadá na terčíkovú korunnú rímsu s hodinovými ciferníkmi. Interiér kostola je úplne hladký s rovným stropom, iba predsieň pod vežou je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Z troch strán je drevená protestantská empora podopieraná liatinovými stĺpmi. Drevená kazateľnica s rezonančnou strieškou zdobená maďarskými ľudovými motívmi bola postavená roku 1857. Stôl Pána z červeného mramoru na pamiatku Andrása Zajosa, bol 12 rokov presbytrom sv. chotínskej eklézie, vyrobený v roku 1897. Krstiteľnica z červeného mramoru s dreveným vekom je súčasná so Stolom Pána. Na vnútornej stene kostola je osadená tabuľa na počesť 400. výročia založenia protestantskej cirkvi 1517 - 1917. Vo veži zavesené tri zvony z milodarov chotínskych kalvínskych veriacich vylial r. 1922 Richárd Herold v Komotau (Chomutov) ako náhradu za zvony zhabané v I. svetovej vojne na vojenské účely (odlievanie kanónov). Na vonkajšej bočnej stene je osadená pamätná tabuľa z bieleho mramoru, vyrobená roku 1934 na pamiatku tunajšieho kalvínskeho farára a galejníka Mártona Szentpéteriho.

kostolkostolkostolkostol