Navigácia

Obsah

Idős lakosaink köszöntése/Mesiac úcty k starším

Typ: ostatné
Idős lakosaink köszöntése/Mesiac úcty k starším Kedves hetényi nyugdíjas!

Október – az öregek, az idős emberek iránti tisztelet hónapja. Ilyenkor talán többet gondolunk idősebb lakosainkra, figyelmesebbek vagyunk velük szemben. (Pedig lelkiismeretünk máskor is megszólalhatna, hiszen nem csak októberben szamíthatunk az idős emberek bölcsességére, élettapasztalatára és tanácsaira!)

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁvá. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Éppen ezért az idősek sokat segíthetnek – önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával, hiszen ma egy hatvanon túli még aktív résztvevője a társadalmi és családi életnek. Községünk önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm most Önt. Tiszteletünk magában foglalja az idősek elfogadását, támogatását, szeretetünket és annak kifejezését, hogy községünknek Önök is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van Önökre. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Kérem, bízzanak bennünk, jöjjenek közénk – rendezvényeinkre,  hozzánk - problémáikkal, ötleteikkel.

Jó egészséget és jó kedvet kíván:                                   Ing. Magyari Ferenc, polgármester

 

Milý chotínsky dôchodca!

Október je mesiacom úcty k starším. V tomto období si akosi viac uvedomujeme plynutie času okolo nás. Častejšie myslíme na našich skôr narodených obyvateľov, sme k nim úctivejší, ohľaduplnejší. Svedomie by nám však nemalo dovoliť upriamiť našu pozornosť iba na jeden mesiac v roku, pretože múdrosť, dobré rady a životné skúsenosti našich starých rodičov nás sprevádzajú neustále. V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1. október za Medzinárodný deň starších ľudí. Dôvodom bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia starne. V súčasnej dobe žije vo svete približne 600 miliónov obyvateľov, ktorý prekročili prah šesťdesiatky, a je pravdepodobné, že tento počet sa do roku 2025 zdvojnásobí. Starnutie populácie so sebou prináša významné hospodárske a sociálne výzvy. Dovoľte mi, aby som Vás v mene samosprávy obce touto cestou pozdravil, vyjadril uznanie, podporu, obdiv a spolupatričnosť a ubezpečil Vás o tom, že ste nenahraditeľnou súčasťou našej obce. Potrebujeme Vašu rozvážnu múdrosť, trpezlivosť, spoliehame na Vás, pretože práve seniori môžu nájsť aktívne uplatnenie v spoločenskom živote aj ako dobrovoľníci, ktorí mladšej generácii odovzdávajú neoceniteľné skúsenosti a rady. Prosím, dôverujte nám. Obohaťte nás o nové nápady, príďte za nami, zdôverte sa nám so svojimi problémami, potešte nás svojou prítomnosťou na obecných podujatiach. Prajeme Vám pevné zdravie a veľa slnečných dní.

 

V Chotíne, 12. októbra 2015                                                                   

Ing. František Magyari, starosta


Vytvorené: 13. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 13. 11. 2017 11:00
Autor: