Navigácia

Obsah

Bc. Helena Tanka


Úloha v org. štruktúre

Chotín - Podateľňa, projekty, verejné obstarávanie

Chotín - Sociálna agenda, správa miestnych daní, správa poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Chotín - Sociálna agenda, správa miestnych daní, správa poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Chotín - Menšie obecné služby, strava a školské potreby pre deti ohrozeného sociálnym vylúčením, evidencia platieb za nájomné byty, podateľňa