Navigácia

Obsah

Chotín

IČO:
00306461
DIČ:
2021046665
Kód obce:
501158

Kontaktné spojenie

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Magyari František, Ing.Starosta00421905236729
Csintalanová HelenaSpracovávanie stanovísk k zámerom podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb00421357886090
Csintalanová Helena Vydávanie rozhodnutí- individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných výherných prístrojov, vydávanie osvedčení SHR, vydávanie súpisných čísiel, osvedčovanie listín a podpisov 00421357886090
Csintalanová HelenaVybavovanie agend v oblasti stavebného poriadku00421357886090
Csintalanová Helena Matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva00421357886090
Tanka Helena, Bc. Menšie obecné služby, strava a školské potreby pre deti ohrozeného sociálnym vylúčením, evidencia platieb za nájomné byty, podateľňa00421911380003
Tanka Helena, Bc. Sociálna agenda, správa miestnych daní, správa poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad00421911380003
Edit Sméja, Ing. Vydávanie rybárskych lístkov a potvrdení, osvedčovanie listín a podpisov, mzdové účtovníctvo, vyhlásenie v obecnom rozhlase, ochrana ŽP-výrub drevín, fakturácia00421357886091
Jágerská Alžbeta, Ing.obecný kontrolór
Tanka Helena, Bc.Podateľňa, projekty, verejné obstarávanie00421911380003
Tanka Helena, Bc. Sociálna agenda, správa miestnych daní, správa poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad00421911380003
Csintalanová HelenaKomisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva a vodohospodárstva00421357886090

Podriadené organizačnej zložke