Navigácia

Obsah

Helena Csintalanová


Úloha v org. štruktúre

Chotín - Vydávanie rozhodnutí- individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných výherných prístrojov, vydávanie osvedčení SHR, vydávanie súpisných čísiel, osvedčovanie listín a podpisov

Chotín - Spracovávanie stanovísk k zámerom podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb

Chotín - Matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva

Chotín - Vybavovanie agend v oblasti stavebného poriadku

Chotín - Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva a vodohospodárstva