Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Chotín

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Rancsó RóbertObecné zastupiteľstvo - člen
Komisia sociálna a zdravotného zabezpečenia - člen
Komisia finančná, výstavby, majetkoprávna a investičná - člen
Tanka Helena, Bc.Chotín - Menšie obecné služby, strava a školské potreby pre deti ohrozeného sociálnym vylúčením, evidencia platieb za nájomné byty, podateľňa
Chotín - Sociálna agenda, správa miestnych daní, správa poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Chotín - Podateľňa, projekty, verejné obstarávanie
Chotín - Sociálna agenda, správa miestnych daní, správa poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Telefón: 00421911380003

E-mail: helena.tanka@chotin.sk

Tóthová TeréziaKomisia školstva, kultúry a športu - člen
Vojáčeková JanaObecné zastupiteľstvo - člen
Komisia sociálna a zdravotného zabezpečenia - člen
Židek Július, JUDr.Komisia finančná, výstavby, majetkoprávna a investičná - člen
Židek MarianKomisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva a vodohospodárstva - člen

Stránka